Moderaterna svänger i infrastrukturprioriteringarnaPressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen

2008-06-04

Presskontakt Ida Strutt Pressekreterare för Lars Dahlberg 070-737 39 38

John Zanchi Pressekreterare för Carin Jämtin 0761-22 91 99

Katarina Berggren Kommunalråd i Botkyrka 0708-86 12 96Moderaterna svänger i infrastrukturprioriteringarna Moderaterna i Stockholms stadshus och i landstinget vill bygga en spårväg från Norrmalmstorg till Lindhagen på nordvästra Kungsholmen. Socialdemokraterna vill prioritera Spårväg Syd och tvärbanans utbyggnad.

—Stockholm behöver rejäla investeringar i spårutbyggnad. Men moderaterna prioriterar helt fel när de går så hårt ut med utbyggnad av spårvagnar i innerstaden. Det är bra, men det finns andra spårvägar som är långt mycket viktigare. I första hand Spårväg Syd och tvärspårvägarna till Solna, Nacka och Kista, säger Lars Dahlberg, oppositionslandstingsråd för socialdemokraterna.

—När Sten Nordin tillträdde sade han sig vilja samarbeta om infrastrukturen och lägga det politiska partitaktiserandet bakom sig. Bara ett par veckor senare föreslår han nu en helt ny investering som går ifrån den prioriteringslista vi kom överens om i Cederschiöldförhandlingarna och som saknar finansiering. Detta gör han helt utan att ha samtalat med oss. Tyvärr kan jag konstatera att samarbetsinviten verkar vara en partitaktisk bluff. Nu förutsätter jag att Sten Nordin, när han redan har tagit fram en avsiktsförklaring, har beaktat både framkomlighets- och trafiksäkerhetsaspekterna, säger Carin Jämtin, oppositionsborgarråd för socialdemokraterna.

—Spårväg Syd ger mycket goda förutsättningar för företagsetableringar och bra kollektivtrafik till nya bostadsområden. Om hela regionen ska utvecklas krävs infrastruktur som stödjer en bra utveckling och där är Spårväg Syd ett mycket bra exempel, säger Katarina Berggren, kommunalråd i Botkyrka.

—I Cederschiöldsförhandlingarna kom vi fram till en priolista och en tidplan över de infrastrukturinvesteringar som är absolut viktigast för vår region. Vi behöver fler tvärförbindelser i vårt trafiksystem. Där var vi helt överens med moderaterna. Överenskommelsen stupade på att regeringen inte ville skjuta till tillräckligt med pengar. Ändå vill moderaterna nu satsa på en investering som inte funnits med i diskussionen tidigare. Det känns kortsiktigt och ogenomtänkt, säger Lars Dahlberg.1

Prenumerera