Pressinbjudan: Ny rapport, hur kan nya finansieringsmodeller ge mer tunnelbana i Stockholm?

Välkommen till det sjunde seminariet i Socialdemokraternas seminarieserie Forum för Tunnelbana. Den här gången lyfter vi modeller för finansiering av tunnelbaneutbyggnader. En helt ny rapport i ämnet presenteras av Sten Olsson, f d. statssekreterare, och Clara von Otter på konsultbolaget Muneris. Rapporten är framtagen på uppdrag av Socialdemokraterna, men slutsatserna är i hög grad fristående. 

Vi välkomnar varmt den nyligen beslutade uppgörelsen om utbyggd tunnelbana i Stockholmsregionen. Samtidigt är det ingen hemlighet att Socialdemokraterna gärna hade sett fler utbyggnader i närtid än de föreslagna. Vi tror också att den snabbt växande Stockholmsregionen kommer att behöva ytterligare utbyggnader av tunnelbanan i en inte alltför avlägsen framtid. Att hitta fler modeller för finansiering är därför helt avgörande.

Efter att rapporten presenterats kommenteras den av Maria Börjesson, Hans Wallenstam och Caroline Arehult.

När: Måndagen den 7 april kl. 09:15 – 12:00 (frukost serveras från kl. 09:00)

Var: Stockholmssalen, Hantverkargatan 45, Landstingshuset

T-bana: Rådhuset

Hoppas att vi ses där!

Hela programmet:

09:30 Ny rapport: Finansiering av tunnelbaneutbyggnad Sten Olsson och Clara von Otter, Muneris

10:30 Kaffe

10:50 Panelsamtal Maria Börjesson, PhD KTH Caroline Arehult, VD Skanska fastigheter Stockholm Hans Wallenstam, VD Wallenstam

11:50 Avslutning Helene Hellmark Knutsson

Om Forum för Tunnelbana: Seminarieserien startades för över två år sedan, av Socialdemokraterna i Stockholmsregionen. Samtliga seminarietillfällen berör utbyggd och förbättrad tunnelbana och syftet är att stärka dialogen med aktörer som kan bidra med idéer till förbättrad kollektivtrafik i Stockholmregionen. Till Forum för Tunnelbanas blogg: http://forumfortunnelbana.wordpress.com

Presskontakt: Gunilla Hjalmarson 0707374189

Prenumerera

Media

Media