(S) Nollvision för förlossningsskador – så vill vi använda regeringens satsning i Stockholmsregionen

Nollvision för förlossningsskador, mer tid för personalen och fler förlossningsplatser. Det är vad Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting vill göra med regeringens satsning på förlossningsvården i Stockholms län.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har slutit en överenskommelse om satsningar i förlossningsvården och om vård som stärker kvinnors hälsa. Totalt rör det sig om 720 miljoner kronor, som ska satsas på förlossningsvården och för att för att förbättra primärvårdens insatser för kvinnors hälsa. Stockholms läns landstings förlossningsvård kommer tilldelas cirka 84,5 miljoner kronor 2016. Det motsvarar anställningen av cirka 134 ytterligare barnmorskor i länet. Då regeringen också har satsat på fler utbildningsplatserna för barnmorskor är det en möjlighet på ett par års sikt.
Socialdemokraterna kommer nu att i dialog med barnmorskor och annan vårdprofession ta fram konkreta förslag på hur förlossningsvården ska förbättras.  

Förslagen ska syfta till att:

Få till stånd och uppfylla en nollvision för förlossningsskador. Stockholms läns landsting har de högsta förlossningsskadetalen i landet för både förstföderskor och omföderskor, 4,9 procent av kvinnorna i Stockholms län i jämförelse med 3,7 procent i landet.

Behålla våra barnmorskor inom förlossningsvården. Dålig arbetsmiljö och stress gör att många barnmorskor inte orkar jobba heltid eller väljer att jobba någon annanstans än på förlossningsavdelningarna. Vi behöver säkerställa god personaltäthet och bättre arbetsvillkor.

Modernisera och bygg ut förlossningsplatserna. Slitna lokaler och brist på platser skapar otrygghet för blivande föräldrar och dåliga förutsättningar för personalen att ge vård. I första hand bör modernisering av SÖS förlossning prioriteras och vi bör snarast öppna förlossningsplatser på St. Görans sjukhus.   

– Vi Socialdemokrater vill införa en nollvision för förlossningsskador och öppna fler förlossningsplatser. Landstingsalliansen har satsat för lite på förlossningsvården i snart 10 år, regeringens tillskott är därför mycket välkommet, säger Erika Ullberg, oppositionsfinanslandstingsråd (S).

Presskontakt:

Signhild Petrén, 0702 85 88 04

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar