(S) presenterar ny vårdmodell för att lösa vårdkrisen – Vårdsamverkan Stockholm

Förra året gav Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting vårdexperten Göran Stiernstedt i uppdrag att granska vården i Stockholm och lämna rekommendationer till förbättringar. Sedan dess har (S) vidareutvecklat oppositionspolitiken med utgångspunkt i dessa rekommendationer. Resultatet är: Vårdsamverkan Stockholm.

Den nya vårdmodellen ”Vårdsamverkan Stockholm” ska gör det enklare och snabbare för dig som patient att få rätt vård. Modellen Vårdsamverkan Stockholm har tre bärande principer:

  • Enkelhet: Vården ska bli enklare för patienten.
  • Ansvar: Vården ska ta ett samlat ansvar för patienten.
  • Valfrihet: Patientens valfrihet i vården ska inte bara värnas, utan också göras mer meningsfull.

Vårdsamverkan Stockholm omfattar mer än femton förslag för att utveckla Stockholmsvården. Viktigast är att vi socialdemokrater i Stockholms läns landsting vill ge vårdcentralerna ett tydligare helhetsansvar för patientens vård. Ett annat av förslagen är att du som listad patient vid en vårdcentral automatiskt ska tilldelas en Egen vårdansvarig (EVA) som ska vara din förstahandskontakt i vården, och leda dig rätt i vårdsystemet. Din EVA ska ge dig rekommendationer om bra vårdgivare i specialistvården, remittera dig och följa upp din vård.

Dina behov som patient ska gå före vårdbolagens intressen. Det, tillsammans med enkelhet, valfrihet och ansvar, är grunden för våra förslag. Vår nya modell kan lösa många av de problem med en uppsplittrad vårdmarknad som skapats av alliansens privatiseringar och deras styre. Samverkan borde gå före konkurrens och vårdens pengar ska gå till vård. Vi hoppas få väljarnas stöd för detta i valet nästa år, säger Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S).

– Vårdsamverkan Stockholm utgör vår huvudsakliga lösning på hur krisen i Stockholmsvården ska vändas. Vi ser det som angeläget att väljarna redan nu får ett tydligt och samlat alternativ till Alliansens sjukvårdspolitik som har lett till stängda vårdplatser, inställda operationer och personal som går på knäna, säger Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S). 

Andra nyckelförslag i Vårdsamverkan Stockholm är:

  • Att införa ett system med patientansvarig läkare (PAL), i likhet med vad läkarförbundet rekommenderat, samt ett patientkontrakt.
  • Vårdvalen inom förlossning, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), urologi och specialiserad palliativ vård ska ses över och avvecklas.
  • Övriga vårdval ska utvärderas för att därefter tas ställning till vilka som ska avvecklas, slås ihop med varandra eller ingå i vårdcentralernas uppdrag.
  • Utreda möjligheterna att i Södertälje införa en samlad vårdorganisation i landstingets regi som har befolkningsansvar och står för såväl primär- som akut- och specialistvård.

Bakgrund

Den moderatledda Alliansen har styrt Stockholms läns landsting i mer än tio år. Stockholm har under hela denna tid haft ekonomiska förutsättningar som andra landsting bara kan drömma om. Trots det har Alliansen, genom sin politik, åstadkommit en situation i Stockholm där exempelvis väntetiderna på akuten kan uppgå till 40 timmar och sjukhusen tvingas ge patienter vård i korridorerna.

I februari 2017 var 536 vårdplatser stängda, vilket var drygt 100 fler än vid motsvarande tid förra året. Drygt 4 600 operationer ställdes in under 2016; en ökning med 24 procent från de drygt 3 700 som ställdes in 2015. Inom förlossningsvården råder platsbrist sedan alliansens experiment med ”vårdval förlossning” kulminerat i att en profilerad privat aktör lade ned sin verksamhet med några få månaders varsel.

För frågor och vidare information kontakta:

Anna-Karin Grenninger

Kommunikationsansvarig för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

070-737 44 66

anna-karin.grenninger@sll.se

Prenumerera

Media

Media