S-budget 2019: Med högre ambitioner för Region Stockholm

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting presenterar nu sitt budgetförslag för 2019. Med satsningar på 250 miljoner kronor till akutsjukhusen för att korta vårdköerna, en förstärkning till länets vårdcentraler, bättre löner och villkor för personalen samt ett stopp för konsultslöseriet står det tydligt att Socialdemokraterna har högre ambitioner för Region Stockholm än den blågröna majoriteten.

- Vår skuggbudget sätter patienten, resenären och medarbetaren i centrum med jämlikhet och effektivitet som ledord. Vi vill stärka principen om vård efter behov, inte underminera den genom fortsatta privatiseringar och marknadsexperiment. Vi vill minska regionens beroende av konsulter och hyrpersonal, reducera byråkratin och skapa förutsättningar som låter personalen prestera på toppen av sin förmåga. Med förslagen i denna budget visar vi högre ambitioner för Region Stockholm, säger Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd och gruppledare.

- Vi satsar stort på vårdcentralerna för att de ska kunna ge vård i tid och arbeta mer förebyggande. Vi vill genomföra ett akutlyft och satsa 250 miljoner kronor extra på akutsjukhusen i ett första steg för att öppna fler vårdplatser och korta väntetiderna. Vi vill också genomföra satsningar för att trygga antalet förlossningsplatser i länet, säger Talla Alkurdi (S), oppositionslandstingsråd i hälso- och sjukvårdsfrågor.

- Vi vill göra en tydlig framtidssatsning för kollektivtrafiken med allt ifrån moderna superbussar och luftkonditionering till tidigareläggning av nya tunnelbanan och sänkt pris för barn och unga. Dessutom vill vi se krafttag mot trängseln och förseningar med längre bussar och tåg, fler avgångar och satsningar på att få bussarna att komma fram, säger Jens Sjöström (S), oppositionslandstingsråd med ansvar för trafikfrågor.

- Vi vill driva en aktiv politik för personalen som ska vilja och orka arbeta i sjukvården. För att lösa den akuta personalbristen behövs mer tid för återhämtning, bättre arbetsvillkor och löner som speglar erfarenhet och kompetens. Vårdpersonalen måste få rätt till fortbildning för att kunna utvecklas i sitt yrke och se en framtid i vården, säger Robert Johansson (S), personalpolitisk talesperson.

 

Några av förslagen i Socialdemokraternas budgetförslag

 • Dags att stärka vårdcentralerna. Vi vill satsa 405 miljoner kronor årligen för en förbättrad primärvård.
 • Vi vill tillföra akutsjukhusen 250 miljoner kronor i ett första steg, för att kunna öppna vårdplatser och korta operationsköer.
 • Vi vill satsa på sjukvårdpersonalens löner och öppnar för nya flexiblare arbetstidsmodeller med möjlighet till arbetstidsförkortning inom fler verksamheter.
 • Behåll Gamla Karolinska. Hade vi styrt hade vi säkerställt att det inte inleds någon ny försäljning av huvudblocket vid GKS under mandatperioden.
 • Vi vill satsa 300 miljoner kronor per år på fler platser för allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring för läkare, akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor samt för att stärka grundkompetensen inom vård- och omsorgsutbildningen för blivande undersköterskor och möjliggöra specialistutbildning för undersköterskor.
 • Värna egenregiverksamheten. Vi avvisar de höjda resultatkrav som den styrande koalitionen aviserat för landstingets egendrivna vård.
 • Vi vill införa en garanti om en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning.
 • Vi vill införa snabbspår för äldre på länets akutmottagningar.
 • Vi vill effektivisera de kostnadsdrivande vårdvalen, minskar den byråkratiska överbyggnaden och sätter stopp för konsultslöseriet. Vårdens pengar ska gå till vård.
 • All sjukvård för barn upp till 18 år ska vara avgiftsfri.
 • Vi  vill låta barn upp till 12 år alltid åka gratis i SL-trafiken i sällskap av annan betalande resenär.
 • Vi föreslår 10-minuterstrafik och att det blir nattrafik på pendeltåget.
 • Vi vill öka säkerheten på tunnelbanestationerna med så kallade plattformsväggar som skiljer perrongen och spåren.
 • Vi vill modernisera tunnelbanan med ett nytt signalsystem som gör att det går att köra tätare trafik och minska trängseln.
 • Vi vill satsa på längre bussar som tar fler resenärer, och på så kallade superbussar som har egna körfält, inte behöver stanna för rödljus och kortar restiderna.
 • Skatten hålls oförändrad till 12,08 kronor per intjänad hundralapp.

Socialdemokraternas budgetförslag finns bifogat i sin helhet.

 

För frågor och vidare information kontakta:

Andreas Enbuske

Pressansvarig för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting

andreas.enbuske@sll.se 

070-737 65 70  

 

www.socialdemokraterna.se/stockholm