S-krav inför trafikförhandling: T-baneutbyggnaden måste högprioriteras

I samband med att regeringen i höst lämnar en infrastrukturproposition och i vår ger Trafikverket förslag till ny infrastrukturplan 2014-2025 börjar nu en ny diskussion om vilka utbyggnader som ska prioriteras. Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård(S) och oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg(S) m.fl. som ingår i den så kallade 16-gruppen presenterar idag på Svd Opinion Socialdemokraternas utgångspunkter för att en bred politisk uppgörelse ska kunna nås. Socialdemokraterna står bakom prioriteringarna i Cederschiöldsförhandlingen men accepterar inte att angelägna investeringar i tunnelbana och tvärförbindelser prioriteras ned till förmån för en eller flera spårvägar i innerstaden med tveksam nytta i närtid. Planerna på tunnelbana till Nacka måste ges en högre prioritet. Alliansen har öppnat för en förstudie, men hanteringen väcker frågan om trovärdigheten i Moderaternas engagemang. Socialdemokraterna menar att det är fullt möjligt att ha tunnelbanan klar till början av 2020-talet. Flera miljarder kan frigöras i närtid genom att ge Spårväg City en byggstart som går i linje med resandebehovet, det vill säga någon gång efter 2018. 

Läs hela debattartikeln här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/t-banan-maste-ga-fore-sparvag-city_7350852.svd 

Presskontakt:

Malin Appelgren, pressekreterare, 070- 737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar