Bokslut 2015 för Stockholms stad: "Fortsatt stark och stabil ekonomi i staden"

Stockholms stads bokslut för 2015 är nu klart. Året kännetecknades av en god ekonomisk utveckling - staden har en fortsatt stark ekonomi med god budgetföljsamhet och med samtliga finansiella mål uppfyllda. Resultatet uppgår till ett överskott om 1,9 miljarder kronor.

– Bokslutet visar på ordning och reda i stadens finanser. Vi har en stabil ekonomi vilket är grunden för att kunna höja ambitionen i våra verksamheter som skolan, förskolan och äldreomsorgen. Stockholm växer också kraftigt. En stark ekonomi ger förutsättningar att fortsätta investera i fler nya bostäder, skolor och en förbättrad infrastruktur under de kommande åren. Det säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i en kommentar.
 
Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s har gett staden kredit-betyget AAA/Stable respektive A-1+. Det innebär att Stockholms stad har högsta möjliga både långsiktiga och kortsiktiga rating från S&P. Överskott finns också inom stadens nämnder. Stadsdelarnas överskott uppgår till 50 mnkr och övriga nämnders till ca 400 mnkr.

Presskontakt: Ömer Oguz 076-122 92 34

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar