Efterlängtade besked från regeringen om arbetsförmedlingen

Under en presskonferens idag presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson nya åtgärder för arbetsförmedlingens verksamhet. Arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) välkomnar regeringens nya direktiv.

Beskeden innebär bland annat att kommunerna framöver kommer att ha en större delaktighet i arbetsförmedlingens insatser samt att arbetsförmedlingen i större utsträckning kommer att lokaliseras till socialt utsatta områden.

- Det här är efterlängtade och viktiga besked från regeringen. Stockholm har en väldigt stark arbetsmarknad och direktiven ligger helt i linje med stadens satsningar på att med en aktiv arbetsmarknadspolitik öka sysselsättningen över hela staden, säger Emilia Bjuggren (S), Arbetsmarknadsborgarråd.

Stockholm har den senaste tiden visat upp starka siffror vad gäller både minskad ungdomsarbetslöshet och minskade grupper i behov av ekonomiskt bistånd. En del av förklaringen har varit satsningen på Jobbtorg med riktade insatser i utsatta områden. I exempelvis Skärholmen har ett nära samarbete mellan Jobbtorg och arbetsförmedling haft positiva effekter med minskad arbetslöshet som följd.

- Stockholm är i en högkonjunktur men det är också tydligt att den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken ger effekt. Nu står vi redo att möta upp myndigheten och fortsätta med detta viktiga arbete, säger Emilia Bjuggren (S), Arbetsmarknadsborgarråd.

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera