Nytt mål för trähusbyggande i Stockholm

I Stockholms stads budget för 2018 sätts det upp ett nytt mål för hur många lägenheter i trähus som ska tilldelas mark. Under året ska minst 300 lägenheter i trähus markanvisas, för att sen öka till 400 och 500 de kommande två åren. Förutom att trähus bidrar med arkitektoniska kvaliteter i stadsmiljö har de tydliga miljöfördelar, bland annat lägre koldioxidutsläpp i produktionsfasen samt att materialet är förnybart.

- Staden har ambitiösa mål för både klimat och byggande. Nu byggs det i rekordtakt, vilket är mycket glädjande, säger Jan Valeskog (S), ordförande, exploateringsnämnden. Att bygga i trä är ett sätt där vi kan förena den klimatsmarta staden med en hög byggtakt. Det känns därför bra att vi kan sätta upp mål för byggandet av trähus, vilket vi hoppas kan bidra till en ökad konkurrens och produktionen av nya byggmaterial.    

Fakta: 

-          Byggtakten i Stockholm är historiskt hög – över 7000 lägenheter påbörjas varje år.

-          Nytt mål för byggande av trähus – minst 300 lägenheter i trähus ska markanvisas år 2018, 400 år 2019 och 500 år 2020.

I detta utskick finns exempel på trähusprojekt bifogat: Exempel på aktuella trähusprojekt

Presskontakt: Ömer Oguz 076-122 92 34

Taggar:

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.