Rekordlåg ungdomsarbetslöshet i Stockholm

Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar en glädjande utveckling för ungdomsarbetslösheten i Stockholm. Sedan 2014 har arbetslösheten bland stadens unga gått ner med cirka 45 procent i Järvaområdet och ännu mer i stadsdelar som Skärholmen och Östermalm. Satsningar på fler sommarjobb och komvux-garanti lyfts fram som några förklaringar.

– Arbete och egen inkomst är nyckeln till att etablera sig i samhället och bli en fri och självständig individ. Att bekämpa ungdomsarbetslösheten har varit en av våra tyngsta prioriteringar sedan vi tillträdde i stadshuset 2014. Vi ser nu att de insatser vi gjort ger resultat, säger Emilia Bjuggren (S), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholm.

Stockholms stad har bland annat skalat upp det uppsökande arbetet för att nå fler unga som riskerar att hamna utanför studier och arbete. Varje sommar har fler fått chansen att sommarjobb i kommunal regi och samverkan med näringslivet har förstärkts.

– Vi har hela tiden insett vikten av att inte vänta för länge innan arbetet börjar för att hjälpa ungdomar till jobb. Det är en stor skillnad mot hur våra politiska motståndare agerade. Vi har startat särskilda jobbtorg mot unga, och alla som är behöriga får idag en plats på Komvux, säger Emilia Bjuggren (S).

Antalet unga arbetslösa 18-24 år (och i arbetsmarknadspolitiska program) i hela staden och i stadsdelarna
Juni 2014 Juni 2018 Skillnad Förändring %
Rinkeby-Kista 499 275 224 44,9
Spånga-Tensta 375 209 166 44,3
Hässelby-Vällingby 345 294 51 14,8
Bromma 141 133 8 5,7
Kungsholmen 116 72 44 37,9
Norrmalm 116 75 41 35,3
Östermalm 92 44 48 52,2
Södermalm 235 169 66 28,1
Enskede-Årsta-Vantör 485 292 193 39,8
Skarpnäck 204 114 90 44,1
Farsta 255 254 1 0,4
Älvsjö 90 72 18 20
Hägersten-Liljeholmen 209 201 8 3,8
Skärholmen 339 169 170 50,15
Ej skrivna i staden 415 230 185 44,6
Hela staden 4153 2603 1550 37,3

Mer information: http://statistik.stockholm.se/publikationer/arbetssoekande-manadsrapporter

Presskontakt: Gabriel Dahlander 076-122 91 86

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media