Stockholms stad vill köpa utbildning för förskollärare

Stockholms stad går vidare med att köpa uppdragsutbildning för att utbilda barnskötare till förskollärare i stadens förskolor.

- Barnen och deras föräldrar ska kunna lita på att stadens förskolor har utbildad personal. När staten inte klarar sitt uppdrag måste vi agera. Vi har nu gått ut till alla universitet och högskolor i landet och frågat om de är beredda att hjälpa till. Det har redan inkommit tre seriösa intresseanmälningar, från Uppsala, Karlstads och Jönköpings universitet, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

En utredning har undersökt möjligheten att köpa in uppdragsutbildning.

  • Antalet inskrivna förskoleelever väntas öka med 22 procent till år 2026.
  • De kommunala förskolorna i staden behöver rekrytera 625 förskollärare per år fram till år 2026.
  • På närliggande lärosäten där det anordnas förskollärarutbildning examineras cirka 500 förskollärare per år.
  • Antalet nyexaminerade från dessa utbildningar täcker därmed inte stadens behov, och dessutom har även andra kommuner samt fristående förskolor ett stort rekryteringsbehov.

Som en del av stadens kompetensförsörjningsstrategi pågår redan en satsning där staden betalar vikarieersättning för barnskötare som vidareutbildar sig till förskollärare. Vikarieersättningen ska täcka vikariekostnaderna för den arbetstid som barnskötarna deltar i utbildningen. Samtidigt får barnskötarna bibehållen lön när de går den erfarenhetsbaserade reguljära förskollärarutbildningen och studerar inom ramen för sin tjänst.

Genom att Stockholms stad upphandlar en erfarenhetsbaserad uppdragsutbildning så finns dessutom möjligheter att fördela antalet platser utifrån de olika stadsdelsförvaltningarnas behov av att öka andelen förskollärare.  

Socialdemokraternas pressjour: 076-122 92 35

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media