”Vi måste hitta de som riskerar att hamna i kriminalitet”

Andelen unga med funktionsnedsättning som går ut gymnasiet har minskat från 39 till åtta procent. Det visar en ny rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm som släpptes idag.

– Den här rapporten visar tydligt hur viktigt det är att vi har en aktiv politik för arbetsmarknaden i Stockholm. Det är ett enormt resursslöseri att vi har så många unga som inte har möjlighet att försörja sig, säger arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren (S).

I rapporten undersöks faktorer som påverkar ungas etablering på arbetsmarknaden, där en gymnasieexamen är av stor vikt. Statistiken visar att unga med funktionsnedsättning och unga utrikes födda i lägre grad har fullföljt gymnasieskolan i jämförelse med gruppen unga som helhet.

Bland unga med funktionsnedsättning som föddes 1975 hade 39 procent tagit sin gymnasieexamen vid 20 års ålder. Bland de födda 1990 är siffran 8 procent. Majoriteten i Stockholm satsar stort på uppsökande arbete för att nå dem som behöver insatser.

– Självklart är inte alla unga utanför systemet i behov av insatser. Vårt arbete här handlar om de som är utanför alla system, som är hemmasittare, har hamnat eller riskerar att hamna i kriminalitet eller har social problematik, säger arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren (S).

Slutsatsen i rapporten är att insatserna i högre grad måste riktas och anpassas till just unga med funktionsnedsättning och unga utrikes födda, främst nyanlända, för att den negativa utvecklingen ska kunna brytas.

Här hittar kan du läsa mer om Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm och kan ladda ner rapporten i sin helhet: http://www.stockholm.se/OmStockholm/Ett-socialt-hallbart-Stockholm-2/Rapporter-fran-hallbarhetskommissionen/

 

 

 

Mimmi Toreheim
Pressekreterare
mimmi.toreheim@stockholm.se

http://www.socialdemokraterna.se/stockholm

Taggar:

Om oss

Vi har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är ett enormt resursslöseri att vi har så många unga som inte har möjlighet att försörja sig.
Arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren