Ge kommunerna rätt att ställa krav vid användning av LOU och LOV

- Socialdemokraterna har alltid varit tydliga med att gemensamma resurser ska gå till välfärd, inte till vinstuttag. Idag presenterar vi ett konkret förslag på hur vi kan se till att resurserna används på bästa sätt inom verksamheten, samtidigt som vi värnar om valfriheten och mångfalden inom välfärden, säger Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin.

- Vi vill ge kommuner och landsting möjligheten att själva avgöra om välfärdsverksamheten ska bedrivas med eller utan vinstsyfte. Det gör vi genom att se över lagen om offentlig upphandling och lagen om valfrihetssystem, för att se om vi kan göra det möjligt att villkora offentligt stöd med att välfärden bedrivs i icke-vinstsyftande form.

- Inom exempelvis äldreomsorgen, hälsovården och handikappomsorgen skulle kommunerna då kunna välja att den privat utförda verksamheten enbart får bedrivas av exempelvis stiftelser, kooperativ och ideella föreningar.

- När det gäller frågan om kvalitet och resursanvändning i välfärden finns det flera problem som behöver lösas. Idag presenterar vi ett förslag som är ett steg på vägen mot en bättre välfärd, avslutar Jämtin.

Presskontakt:

Fredrik Kornebäck, presschef

Telefon: 070-246 65 03

Fredrik Persson, pressekreterare

Telefon: 072-206 35 45