Mattias Jonsson (S) starkt kritisk till nämndemannautredningen

I dag överlämnar nämndemannautredningen sitt betänkande till justitieminister Beatrice Ask. Mattias Jonsson, riksdagsledamot justitieutskottet, kommenterar betänkandet.
 

- Förslaget riskerar leda till minskat förtroende för rättsprocessen

- Det är oerhört viktigt med god och bred representativitet så det inte uppfattas som att en juristkår sitter och dömer utan folklig insyn.

- Vi vill införa en obligatorisk och generell nationell utbildning för alla nämndemän innan uppdraget påbörjas som domstolsverket ansvarar för.

- Vi vill också förskjuta valprocessen efter de allmänna valen så inte tillsättningen sammanfaller när alla andra politiska uppdrag tillsätts, så skapas mer fokus på nämndemannanomineringar.

- Vi socialdemokrater vill också se över ersättningssystemet för nämndemän. Det får inte fortsätta vara som idag när en del upplever sig förlora på dagens ersättningssystem.
 
Presskontakt:
Miriam Abu Eid, pressekreterare
072-705 49 29