S vill ha översyn av stipendiesystemen

Höstterminen 2011 införs studieavgifter för studenter utanför EU/EES och Schweiz, så kallade tredjelandsstudenter. Högskoleverket rapporterar idag om en kraftig minskning av antalet tredjelandsstudenter som kommer påbörja studier vid svenska högskolor och universitet. Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Mikael Damberg vill nu ha en översyn av stipendiesystemen.1 280 studenter har betalat in sin avgift till universiteten och högskolorna. Det kan jämföras med att det förra läsåret, 2009/10, fanns 16 600 tredjelandsstudenter i Sverige. Siffrorna är dock inte helt jämförbara men det är ändå tydligt att avsevärt färre studenter utanför EU/ESS kommer att studera vid svenska universitet och högskolor.

För mer information:

Jenny Engdahl Pressekreterare 070-363 25 55