S vill satsa på festivaler

Öka stödet till ideella krafter som arrangerar uppskattade musik- och kulturfestivaler och andra kulturevenemang. Det föreslår Socialdemokraterna i sin kommande kultur- och mediepolitiska plattform.- Det finns en enorm kraft, en sprudlande kreativitet och ett fantastiskt engagemang hos de tusentals svenskar som varje år ideellt arrangerar festivaler och andra kulturevenemang som vi andra kan njuta av. De måste få rimliga förutsättningar att kunna fortsätta verka. Därför föreslår vi - som en del i vår kommande kulturpolitik - en satsning på utvecklingsstöd och stimulanser till ideella kultur- och musikfestivaler och andra kulturevenemang. Vi vill även inom EU underlätta för turnerande artister att röra sig lika fritt som andra yrkesgrupper på den inre marknaden, säger Leif Pagrotsky.

Inom ramen för det rödgröna kulturlyftet med en miljard kronor i ambitionshöjning som presenterades under Almedalsveckan föreslår Socialdemokraterna en satsning på festivaler och kulturarrangörer:

• Ökat stöd till kvalitetsutveckling hos ideella festival- och kulturarrangörer. Socialdemokraterna vill att nivån på arrangörsstödet höjs med 20 miljoner kronor under mandatperioden.
• Större möjligheter för svenska ideella festivaler att marknadsföra sig utomlands och locka hit utländska besökare.
• Bjuda in till dialog med de ideella festivalarrangörerna för att se vilka utmaningar och möjligheter de ser.
• Verka för förenklade EU-regler för musik- och teatergrupper som turnerar över gränser.

Daniel Färm pressekreterare Socialdemokraterna 070-650 12 09 daniel.farm@riksdagen.se