18,8 miljoner till Landstinget Västmanland för en förbättrad förlossningsvård och stärkta insatser för kvinnors hälsa

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har slutit en överenskommelse om satsningar i förlossningsvården och om vård som stärker kvinnors hälsa. Totalt rör det sig om 720 miljoner kronor och bygger på satsningar i de budgetöverenskommelser regeringen under 2015 träffat med Vänsterpartiet.

Överenskommelsen med SKL gäller för såväl 2015 som 2016. Merparten av medlen (520 miljoner kronor) avser 2016, resterande del 2015.

Den största delen i överenskommelsen är ett stimulansbidrag till landstingen om 375 miljoner kronor 2016, och 200 miljoner kronor för 2015, i syfte att stärka främst förlossningsvården, och då i första hand genom insatser för kompetensförsörjning och stärkt bemanning.

2016 utbetalas också 125 miljoner kronor som ett stimulansbidrag till landstingen för att förbättra primärvårdens insatser för kvinnors hälsa. Ett område som särskilt ska uppmärksammas är metoder för att nå patientgrupper i socioekonomiskt utsatta områden.

20 miljoner kronor går också till insatser på nationell nivå.

För Landstinget Västmanland innebär detta 5,4 miljoner kronor år 2015 samt 13,4 miljoner kronor år 2016. Totalt cirka 18,8 miljoner kronor[1].

–   Den här satsningen är en viktig bit på vägen mot en mer jämställd och jämlik vård. Förlossningsvården är avgörande för många kvinnors hälsa, och behöver bli mer jämlik över landet säger Gabriel Wikström, Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

–   Det här blir ett viktigt tillskott i arbetet med att öka patientsäkerheten. Även om svensk förlossningsvård håller hög klass, finns förbättringsområden. Ett sådant är komplikationer i samband med förlossning, där vi dels behöver minimera skadorna, dels säkerställa att de som trots allt drabbas, får rätt vård, säger Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting.


[1] Siffrorna för 2016 är preliminära då medlen fördelas efter folkmängd. Uträkningen baseras på folkmängden per 2015-06-30, medan utbetalningarna kommer att baseras på folkmängden per 2015-12-31. Landsting vars andel av befolkningen förändras kan få förändrade belopp för 2016.

Kontakt:

Helena Paues
Pressekreterare hos Gabriel Wikström
072-209 45 20
helena.paues@regeringskansliet.se

Prenumerera