82,7 miljoner till vårdens medarbetare i Dalarna

Regeringen och alla landsting/regioner har idag kommit överens om två överenskommelser som fokuserar på vårdens medarbetare. De handlar om de tre miljarder regeringen lägger i personalsatsningar 2018 ska fördelas till i landet, och vad de får användas till. Pengarna ska ge bättre förutsättningar för sjukvårdens medarbetare, möjlighet att anställa fler och utveckla vårdens verksamheter.

– Grunden för en bra sjukvård är att vi har tillräckligt många anställda, med rätt förutsättningar för att göra sina jobb och stärka patienterna. Regeringen satsar historiska 5,5 miljarder kronor extra på sjukvården. Dalarna får 82,7 miljoner kronor extra för personalsatsningar i år, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen tillför sjukvården totalt 5,5 miljarder kronor 2018, vilket är en historiskt stor satsning. Överenskommelsen Goda förutsättningar för vårdens medarbetare omfattar 1 999 miljoner kronor, varav 1 975 miljoner kronor fördelas mellan landstingen för satsningar inom följande områden:

- Utveckla medarbetarnas arbetssituation handlar om att stärka den egna bemanningen genom att exempelvis anställa fler, satsa på arbetsvillkor samt om insatser som rör bland annat:

Tillräckligt antal medarbetare med rätt kompetens som bland annat innefattar möjligheten att öka bemanningen, arbeta heltid, se till att verksamheten inte är beroende av inhyrd personal och olika delar av landstingens utbildningsuppdrag med bland annat AT- och ST-tjänster samt handledare och verksamhetsförlagd utbildning.

Arbetsmiljö som är centralt för såväl möjligheten för medarbetarna att göra ett bra jobb, som för arbetsplatsernas möjligheter att locka och behålla medarbetare.

Insatser för att behålla och utveckla medarbetare som bland annat innefattar kompetensutveckling och möjligheten till utbildningslön och att utbilda sig inom en befintlig anställning, exempelvis när sjuksköterskor läser till specialister och när vårdbiträden vidareutbildar sig till undersköterskor.

- Utveckla vårdens verksamheter handlar om insatser för utvecklingsarbete, med insatser som rör: chefernas utvecklingsarbete, förbättra planering och organisation och verksamhetsstöd för personalen.

Tilläggsöverenskommelsen Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården omfattar 976 miljoner kronor och rör den så kallade professionsmiljarden, som varit en del av regeringens satsningar de senaste åren. Bland annat är 300 miljoner kronor är öronmärkta som stöd till landstingen för att ge fler sjuksköterskor möjlighet att bli specialistsjuksköterskor, framför allt genom olika sorters studielön och utbildningsanställningar.

Medlen till överenskommelserna är en del av regeringens budget för 2018, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kontakta gärna landstingspolitikerna för kommentar om de regionala behoven och hur de planerar att använda pengarna regeringen skjuter till.

Kontakt:

Adriana Haxhimustafa
Tf pressekreterare hos Annika Strandhäll
070-2663105

adriana.haxhimustafa@regeringskansliet.se

Prenumerera