Barnhälsovården ska bli mer jämlik med fler hembesök

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att arbeta fram en pilotverksamhet som går att utvärdera om barnhälsovård. Syftet är att öka förutsättningarna för jämlik hälsa och vård.

 

– Barn som växer upp i socioekonomiskt utsatta familjer har ofta har en sämre hälsa än andra barn. Detta måste vi ändra på, förutsättningarna för en god hälsa måste vara jämlik och lika för alla, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Vi vet att hembesök har gett bra resultat så nu vill vi se att det utvecklas, säger socialminister Annika Strandhäll.

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för genomförande av en utvärderingsbar pilotverksamhet om barnhälsovård. Syftet är att öka förutsättningarna för jämlik hälsa, jämlik vård och goda uppväxtvillkor för barn, samt öka förutsättningarna för föräldrar att känna tillit till samhällets stödfunktioner och tilltro till den egna föräldraförmågan.

Insatsen ska nå socioekonomiskt utsatta/svaga grupper. Verksamheten ska innefatta ett utvidgat barnhälsovårdsprogram med bland annat utökade hembesök från barnhälsovården och socialtjänsten under de första levnadsåren och genomföras i samverkan med andra viktiga aktörer, såsom mödrahälsovård och tandvård.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 28 februari 2019.

Uppdraget är en del av regeringens pågående satsning på barnhälsovården. Regeringen har ingått en överenskommelse med SKL om 120 miljoner kronor som ska fördelas till landstingen för att öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa, samt lägre vaccinationstäckning. Detta uppdrag ska förstärka det arbetet.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Prenumerera