Förslag om höjd garantipension och förbättrat bostadstillägg

Report this content

Ett utredningsförslag om ett nytt grundskydd i pensionssystemet har överlämnats till Pensionsgruppen. Förslaget innebär bland annat att garantipensionen och taket i bostadstillägget höjs, vilket betyder upp till 1 300 kronor per månad för de pensionärer som har det tuffast.

– De som varit med och byggt upp vårt land och lagt grunden för vår gemensamma välfärd ska ha en bra pension. Det är en viktig del av den svenska modellen. Därför är det otroligt viktigt att öka tryggheten för Sveriges pensionärer och särskilt för dem med lägst pensioner, säger Annika Strandhäll, socialminister och ordförande i Pensionsgruppen.

För ett år sedan initierade regeringen och partierna som står bakom pensionssystemet en översyn av pensionssystemets grundskydd – garantipensionen, äldreförsörjningsstödet och bostadstillägget. Huvudfokus har varit att modernisera grundskyddet och förbättra situationen för de pensionärer som har det tuffast, vilket ofta är äldre ensamstående kvinnor. Översynen är en del i Pensionsgruppens arbete för mer jämställda pensioner och den första utredningen av hela grundskyddet sedan pensionssystemet infördes för snart 20 år sedan.

Utredningens slutrapport innehåller ett paket av åtgärder som tillsammans ger ett mer träffsäkert grundskydd och en ökad trygghet för de som behöver det mest. Paketet innebär bland annat att garantipensionen höjs med 200 kronor för alla garantipensionärer, samt att det utökas med ett behovsprövat tillägg på upp till 700 kronor för ogifta och 200 kronor för sammanboende garantipensionärer. Bostadstillägget föreslås även bli mer träffsäkert och att taket höjs från 5 600 till 7 000 kronor. Tillsammans gör förslagen att de pensionärer som har det tuffast kan få upp till 1 300 kronor mer per månad.

Pensionsgruppen har i pensionsöverenskommelsen om långsiktigt höjda och trygga pensioner från december 2017 slagit fast att grundskyddet ska stärkas och att inkomstgapet mellan kvinnor och män ska minska. Samtidigt ska förändringar i grundskyddet genomsyras av att det ska löna sig att arbeta, eftersom arbete är grunden för hela pensionssystemet. Förslaget ska nu ut på remiss och ambitionen är att ett moderniserat grundskydd ska vara på plats senast 2020, samtidigt som flera andra delar i den nya pensionsöverenskommelsen träder i kraft.

Utredningens förslag ska ses som en inriktning för ett nytt grundskydd då det finns möjlighet för Pensionsgruppen att justera delar i paketet.

– Detta är en viktig del av pensionsöverenskommelsen för att förbättra grundskyddet för de mest utsatta pensionärerna. Det är något jag tycker är mycket positivt, men det är också viktigt att vi fått in delar som gör att fler människor kan höja sin pension genom eget arbete, säger Lars-Arne Staxäng, Moderaternas ledamot i Pensionsgruppen.

–Centerpartiet har länge kämpat för en höjning av grundskyddet. Äntligen blir pensionen mer jämställd då det oftast är äldre kvinnor som nu får en höjning av pensionen, säger Solveig Zander, Centerpartiets ledamot i Pensionsgruppen.

– Att höja pensionerna för de med lägst pensioner är en viktig fråga för att säkerställa förtroende för pensionssystemet, säger Mats Persson, Liberalernas ledamot i Pensionsgruppen.

– Vi gläds åt att det nu finns ett utredningsförslag för hur man kan förbättra situationen för pensionärer med låga inkomster och höja bostadstillägget för många äldre. Det är också positivt att det råder samsyn i denna viktiga fråga bland partierna som står bakom pensionsöverenskommelsen, säger Lars Gustafsson, Kristdemokraternas ledamot i Pensionsgruppen.

– Pensionssystemet speglar en ojämställd arbetsmarknad och därför är det framförallt kvinnor som har det tuffast ekonomiskt som pensionärer. Därför måste vi från politiskt håll bland annat förbättra grundskyddet. Utredningsförslaget är ett viktigt steg i den riktningen, säger Rickard Persson, Miljöpartiets ledamot i Pensionsgruppen.

Utredningens förslag i korthet:

  • Garantipensionen höjs med 200 kronor per månad för alla garantipensionärer
  • Ett kompletterande tillägg, utan krav på särskild ansökan, om maximalt 700 kronor för ogifta och 200 kronor för sammanboende införs i garantipensionen
  • Förbättrade möjligheter för personer med garantipension att stärka sin ekonomiska situation genom ett senare pensionsuttag
  • Taket i bostadstillägget höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor
  • Ersättningsgraden i bostadstillägget blir 100 procent upp till 3000 kronor, 90 procent mellan 3001 och 5000 kronor, och 70 mellan 5001 och 7000 kronor
  • Bostadstillägget förenklas så att alla inkomster behandlas lika och dagens kompensationsstöd som ej är kopplad till bostadskostnad tas bort i och med införandet av det nya tillägget i garantipensionen
  • Ett fribelopp införs i äldreförsörjningsstödet om 24 000 kronor per år för ökade drivkrafter till arbete

Länkar:

Utredningens förslag

Pensionsgruppens överenskommelse för långsiktigt höjda och trygga pensioner

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Adriana Haxhimustafa
Tf pressekreterare hos Annika Strandhäll
070-2663105

adriana.haxhimustafa@regeringskansliet.se

Prenumerera