Första möte med arbetsmarknadens parter om höjda och trygga pensioner

Report this content

I december 2017 enades partierna som står bakom pensionssystemet om en överenskommelse för långsiktigt höjda och trygga pensioner. Förändringarna berör många delar av samhället och även arbetsmarknadens parter. Därför slogs det fast att ett råd med representanter från arbetsmarknadens parter skulle knytas till det fortsatta arbetet. I dag hålls det första mötet på Socialdepartementet, under ledning av Pensionsgruppens ordförande Annika Strandhäll.

– När vi gör förändringar behöver de genomföras tillsammans med arbetsmarknadens parter. Det är en grundläggande del av den svenska modellen. Det krävs gemensamt arbete för att garantera trygga pensioner för vanligt folk och skapa ett hållbart arbetsliv med goda möjligheter till omställning och vidareutbildning, säger Annika Strandhäll, socialminister och ordförande i Pensionsgruppen.

Överenskommelsen för långsiktigt höjda och trygga pensioner innehåller bland annat insatser för de pensionärer som har det tuffast, ett reformerat premiepensionssystem, långsiktigt hållbara pensioner genom justerade åldersgränser i pensionssystemet och insatser för ett mer hållbart arbetsliv, åtgärder för mer jämställda pensioner och moderniserade placeringsregler för AP-fonderna.

För att åstadkomma de förändringar som krävs för trygga pensioner anser Pensionsgruppen att parternas deltagande är avgörande, inte minst eftersom de har flera verktyg för att åstadkomma ett mer hållbart arbetsliv men även eftersom de ansvarar för de kollektivavtalade tjänstepensionerna.

2016 ställde sig flertalet arbetstagar- och arbetsgivarparter bakom en avsiktsförklaring för ett längre arbetsliv och den breda uppslutningen underlättade Pensionsgruppens förhandlingar som resulterade i den nya pensionsöverenskommelsen.

På tisdagens uppstartsmöte kommer företrädare från Arbetsgivarverket, LO, SACO, SKL, Svenskt näringsliv och TCO, samt deras medlemsorganisationer, att närvara. Pensionsgruppen har för avsikt att regelbundet träffa partsrådet fram till åtminstone 2020, då flera delar av pensionsöverenskommelsen ska vara på plats.

Länk till överenskommelsen för långsiktigt hållbara pensioner: http://www.regeringen.se/overenskommelser-och-avtal/2017/12/pensionsgruppens-overenskommelse-om-langsiktigt-hojda-och-trygga-pensioner/

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Prenumerera