Regeringen vill se ökad trygghet för Sveriges småföretagare och studenter

Report this content

Idag ser reglerna vid sjukdom och föräldraledighet för företagare olika ut beroende på vilket bolagsform företaget har. För att stärka tryggheten för Sveriges småföretagare lägger regeringen nu fram ett lagförslag som innebär att samma skydd gäller, oavsett bolagsform. Regeringen vill också stärka skyddet för den som går från arbete till studier genom ett förbättrat SGI-skydd.

– Osäkerheten kring de sociala skyddsnäten ska inte hindra människor från att starta företag. Med det här lagförslaget får vi flera att våga ta steget att starta och driva företag i Sverige, säger biträdande finansminister Per Bolund.

– Våra gemensamma system måste ge trygghet även när du är småföretagare eller student. Det handlar om möjligheten till föräldraledighet och trygghet vid sjukdom, säger socialminister Annika Strandhäll.

Dagens regler gör att den som startar en enskild firma kan använda särskilda regler under sitt uppbyggnadsskede under de första två åren. Då kan företagaren få en sjukpenninggrundande inkomst (SGI, det som sjukpenning och föräldrapenning beräknas på) som minst motsvarar lönen för den som har ett liknande arbete som anställd. Detta gäller idag inte för den som startar ett företag i form av ett aktiebolag, något regeringen vill ändra så att samma regler gäller oavsett företagsform för de som startar ett eget företag.

Dagens system med SGI-skydd för studerande skyddar enbart tidigare inkomst om fullt studiestöd tas ut under hela utbildningen. Det nya förslaget innebär att skyddet utvecklas så att alla utbildningar som ger rätt till studiemedel på eftergymnasial nivå automatiskt ger ett skydd, oavsett uttag av studiestöd, så länge utbildningen är på minst halvtid.

Alla studerande på eftergymnasial nivå, till exempel högskola eller yrkeshögskola, som studerar på en utbildning som berättigar till studiestöd omfattas av förslaget. Utbildningen måste vara minst på halvtid och den studerande måste ha en SGI, alltså arbetat tidigare. Från och med det andra kalenderhalvåret det år den försäkrade fyller 20 år gäller det även för studier på grundläggande eller gymnasial nivå.

Förslagen beträffande företagarnas SGI föreslås träda ikraft den 1 augusti 2018. Övriga förslag föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Martin Kling
Pressekreterare hos Per Bolund
070-5395729

Prenumerera