Socialministern bjuder in till dialog om fortsatta förbättringar av förlossningsvården

Onsdag 18:e oktober har socialminister Annika Strandhäll bjudit in representanter för organisationer för fortsatt dialog kring hur regeringen fortsatt kan stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa.

Förlossningsvården och kvinnors hälsa är högt prioriterade områden av regeringen och flera satsningar har gjorts under mandatperioden och i årets budget skjuts det till ytterligare en miljard årligen.

Den här dialogen är mycket viktig för mig som socialminister. Vi ser att förlossningsvården är ansträngd på många håll och att det finns blivande föräldrar som känner oro. Regeringen gör nu historiskt stor satsning på förlossningsvården och nu gäller det att se till att pengarna används på bästa sätt, säger socialminister Annika Strandhäll.

 Inbjudna är Svenska Barnmorskeförbundet, Födelsevrålet, Födelsehuset, Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Kvinnliga läkares förening och Sveriges Kvinnolobby. Mötet äger rum på Socialdepartementet.

Kontakt:

Victor Harju
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
072-5043670
victor.harju@regeringskansliet.se

Prenumerera