Strandhäll på sjukvårdsturné för en trygg och modern sjukvård

Socialminister Annika Strandhäll kommer under hösten att besöka Sveriges samtliga landstings- och regionledningar för att diskutera aktuella sjukvårdsfrågor. Besöken görs för att få en lägesbild av hela landet men också för att följa upp regeringens satsningar.

Redan imorgon, den 25 oktober, inleder Strandhäll turnén för en trygg och modern sjukvård genom att göra ett första stopp i Östergötland för att möta landstingsledningarna för Östergötland, Kalmar och Jönköpings län. Turnén pågår fram till den 15 december och går ut på att socialminstern möter representanter för samtliga landsting och regioner.

– Jag vill få en så bra bild som möjligt av hur det ser ut runt om i landet. Regeringen har gjort historiskt stora satsningar på sjukvården och jag vill därför säkerställa att satsningar får full effekt och når fram till landets invånare. Personalfrågorna är centrala och jag är därför angelägen av att bland annat se hur man arbetar med att bli av med beroendet av hyrläkare, säger socialminister Annika Strandhäll.

De sjukvårdspolitiska frågor som särskilt kommer att tas upp är: kompetensförsörjning och arbetsmiljö, tillgänglighet, förlossningsvård, psykiatri och strukturfrågor i vården.

Turnéplan:

Oktober

25 oktober    
Region Jönköpings län, Kalmar läns landsting, Region Östergötland

November

9 november         
Stockholms läns landsting och Region Gotland

22 november       
Västra Götalandsregionen, Region Halland, Landstinget i Blekinge, Region Kronoberg och Region Skåne

December

13 december                                       
Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting och Landstinget Västernorrland

15 december       
Region Gävleborg, Landstinget i Dalarna, Region Uppsala, Landstinget i Värmland, Region Örebro län, Landstinget Västmanland och Landstinget Sörmland

Kontakt:

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos Annika Strandhäll
076-116 65 62
karin.boman.roding@regeringskansliet.se
                              

Prenumerera