Strandhäll presenterar nya lagförslag 12:00

Socialminister Annika Strandhäll fimpar presentation inomhus och presenterar lagförslagen och svarar på frågor vid tåget mot Göteborg.

Plats: Stockholms centralstation, plattform 10
Tid: Fredag 26 januari kl 12:00

Prenumerera