SÖDERBERG & PARTNERS: Lanserar Normanbeloppet på försäkringar

Som första aktör inför Söderberg & Partners Normanbeloppet även på försäkringssparande. Man utmanar så branschen ytterligare för att öka transparensen i finans- och försäkringsbranschen.  

Söderberg & Partners lanserade i juni Söderberg & Partners Totalindex. Det innebär att fyra belopp i kronor redovisas på alla fondanalysrapporter som finns tillgängliga för kunderna: Normanbelopp, Överavkastningsbelopp, Riskbelopp och Söderberg & Partners Totalindex ((beräknad överavkastning minus avgifter (Normanbelopp) per år justerat för fondens risk mot marknaden)). Indexet visar på den totala kvalitén i fonderna, inte bara på kostnaderna.

-       Nu lanserar vi även Normanbeloppet för försäkringssparandet. Men även här lägger vi till belopp gällande överavkastning och kompletterar med vår vanliga gedigna analys av fondförsäkringarna, det ger inte en rättvisande bild att bara titta på kostnaden, säger Walter Nuñez, chef för fond- och försäkringsanalys på Söderberg & Partners.

I slutet av sommaren kommer alla kunder på det här sättet kunna se kostnaden för sin fondförsäkring i kronor på rådgivningsanalysen. Söderberg & Partners kan även ta fram Normanbeloppet på s.k. traditionell försäkring, men där ser man att måttet blir väldigt missvisande eftersom skillnaden mellan offererad kostnad och faktisk kostnad ofta är betydande och svår att uppskatta. För dessa försäkringar krävs en mer heltäckande analys där hänsyn tas till en rad finansiella nyckeltal.

-       Alla steg mot att göra vår bransch mer begriplig och allt som ökar transparensen för att kunderna ska kunna göra bra val tycker vi är ett steg i rätt riktning. Det är viktigt att förenkling sker på rätt sätt och att man ändå fortfarande beaktar alla parametrar som är viktiga att väga in vid val av t.ex. försäkringssparande. Det känns bra att vi kan vara ledande i utvecklingen att ge kunderna transparent och riktigt information, säger Gustaf Rentzhog, vd på Söderberg & Partners.

För mer information:
Gustaf Rentzhog, koncernchef Söderberg & Partners, tfn: 08-451 50 01, gustaf.rentzhog@soderbergpartners.se
Walter Nuñez, chef fond- och försäkringsanalys, 08- 451 50 97, walter.nunez@soderbergpartners.se

Louise Hagsten, marknadschef Söderberg & Partners, tfn: 08-451 50 17, louise.hagsten@soderbergpartners.se

Snabba fakta om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande obundna förmedlare av liv- och pensionsförsäkringar med Nordens största fristående analysavdelning inom försäkringar. Företaget har en mängd olika verksamheter i tre affärsområden:

  • Advisory
  • Services
  • Asset Management

Vision och ledord

Söderberg & Partners vision är att vara den ledande förmedlaren av försäkringar och finansiella produkter i Sverige, genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Målsättningen är att bidra med råd och produkter som hela tiden gör att våra kunder ligger steget före, har kostnadseffektiva lösningar och kontroll på sina risker.

Vår företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden minimal arbetsinsats.

Om oss

Snabba fakta om Söderberg & PartnersSöderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Kundlöfte och värderingarVårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl underbyggda råd gör skillnad.

Prenumerera

Dokument & länkar