Dela

Kontakt

 • Pressjour
  Måndag-söndag, kl. 08.30-23.00. Läs mer på vår webbplats.
  033-616 2444
  http://www.vgregion.se/sas/press
 • Citat

  Att så totalt från mars månad göra en omställning av vården på SÄS ingick inte i årets verksamhetsplan!
  Sara Degerman Carlsson, chefläkare
  Jag lämnade IVA och nu kommer jag tillbaka. Det är en värld som alltid lockar.
  Håkan Joelsson, ny verksamhetschef för anestesikliniken
  Vi har inventerat ett antal lovande processer här på SÄS
  Fredrik Hansson, utvecklingsledare SÄS
  Vad var det som gjorde att du lyckades? ”Egentligen var det mitt eget beslut. Bara beslutet att träffa hälsocoachen gjorde att jag kom igång med både träning och sundare mathållning.”
  Klient som fått stöd av hälsocoach
  Tvångssyndrom orsakar mer lidande idag än vad många vet.
  Johannes Cannan Magnusson, vårdenhetschef
  Vården är trots bilden av sjukvårdens kris en plats där det ges oerhört mycket bra och god vård på rätt sätt.
  Sara Degerman Carlsson
  Det allra viktigaste är förstås att bidra till att livet ska bli bättre för patienter med depression.
  Christina Blomdahl, arbetsterapeut och forskare
  Det vi vill uppnå är att minska risken för komplikationer, att slitaget ska vara så litet som möjligt och därmed att en protes håller så länge som möjligt.
  Per-Erik Johansson, otopedläkare
  Med hjälp av mätverktyg och digital teknik hemifrån slipper patienterna ta sig till sjukhuset och vi kan enkelt mäta hur de svarar på behandling.
  Hans Strid, överläkare mag- och tarmmottagningen
  Detta är en viktig investering för en fortsatt utveckling av god vård. Alltfler undersökningar kommer att kunna göras med MR-kamera.
  Ann-Marie Schaffrath, sjukhusdirektör
  Som verksamhetschef kommer jag att bidra med vänlighet, struktur och utvecklingsintresse.
  Joakim Höstner, ny verksamhetschef ortopedkliniken
  För mig är det betydelsefullt att jobba med något som är riktigt viktigt.
  Urban Wigert, ny kommunikationschef
  Framförallt är det en satsning på insatser för de allra svårast sjuka och skadade.
  Rikard Bjuveus, enhetschef
  Det är en väldigt fin motivering. Vid sidan av arbetet med patienterna så är handledning och undervisning det roligaste jag gör!
  Annika Bilting Glise, årets AT-handledare
  Vi har kompetenta och engagerade medarbetare som vill åstadkomma det bästa för våra patienter och vi ska fortsätta att utveckla våra medicinska resultat och patientsäkerheten.
  Ann-Marie Schaffrath, sjukhusdirektör
  På sikt kommer vi att kunna erbjuda i princip samma undervisningsmiljö som universitetssjukhusen. Det leder förhoppningsvis både till att fler AT-läkare vill stanna på SÄS efter sin utbildning, och att vi kan attrahera fler ST-läkare och färdiga specialistläkare.
  Per-Ola Andersson, sjukhusövergripande studierektor för läkarstudenter
  Forskning, utbildning och utveckling integrerat i sjukvården är strategiskt mycket viktigt för SÄS.
  Kaarina Sundelin, t f sjukhusdirektör
  Att jobba som ekonomichef på ett sjukhus är komplext, spännande och roligt.
  Torben Pihl, ny ekonomichef
  Även om väntetiderna bara förkortats med några dagar eller någon vecka så leder de standardiserade vårdförloppen till att patienterna upplever att de är prioriterade. De får även besked om eventuell diagnos snabbare vilket gör att de slipper gå i ovisshet i lika många dagar som tidigare. Det kan betyda mycket.
  Malin Börjesson, ansvarig läkare för standardiserat vårdförlopp för huvud- halscancer
  Mitt arbete inom forskning och utbildning om blodets sjukdomar har nu fått en slags kvalitetsstämpel. Det känns förstås väldigt roligt och tacksamt.
  Per-Ola Andersson, överläkare och nybliven professor
  Vår dröm är att man inom hälso- och sjukvården börjar se patienterna som sitt gemensamma ansvar och inte ”mitt och ditt”. Det är då vi kan tänka nytt och se till patienternas bästa och vårda utifrån ett helhetsperspektiv.
  Martin Tirler, läkare i närsjukvårdsteamet
  Det kanske inte är så stor risk som vi tidigare trott. De som jag har undersökt har klarat av förlusten av en nära anhörig och det är viktigt att lyfta fram det också.
  Anna Bratt, psykolog och forskare
  Jag har haft ett fantastiskt jobb på SÄS och det har inte varit ett lätt beslut. Men utmaningen att bygga något nytt och bistå med min kompetens är ett alltför lockande erbjudande.
  Thomas Wallén
  Jag är så glad att dessa eftersatta områden nu får rejäla satsningar. Projekten är i grunden vårdutveckling där lokalerna ska stödja en vård i absolut framkant.
  Thomas Wallén, sjukhusdirektör
  – Vi är en resurs som bidrar till att rätt patient hamnar på rätt plats i vårdkedjan och inte faller mellan stolarna. På så vis kan varje vårdgivare arbeta så effektivt som möjligt samtidigt som patienten får hjälp utifrån sina individuella vård- och omsorgsbehov.
  Markus Johansson, omsorgskoordinator
  - Jag känner mig hedrad över att få vara en av värdarna för konferensen och ta emot gäster från hela världen, säger Thomas Wallén. Att man internationellt vill ta till sig vårt arbetssätt känns förstås också väldigt bra. Det har visat sig att SÄS är på rätt väg när det gäller att hitta effektiva strategier kring ledning och styrning samt förbättringsarbete. Den 12 april vill vi visa upp hur vi bedriver ett framgångsrikt utvecklingsarbete på våra kliniker genom de studiebesök vi erbjuder. Vi ser även fram emot flera givande erfarenhetsutbyten och trevliga möten som är väl så viktigt.
  Thomas Wallén, sjukhusdirektör
  – Jag hoppas att min avhandling kan bidra till att fler barn med många riskfaktorer hittas tidigt. Det är angeläget att hitta dessa barn och kunna sätta in hälsofrämjande åtgärder.
  Sara Agnafors
  Ni ska vara stolta över vad ni åstadkommit hittills. Nu har ni många år framför er inom läkaryrket. Det är ett komplext arbete som ger många möjligheter – ta dem!
  Suzanne Guregård, biträdande sjukhusdirektör
  SÄS Skene spelar en viktig roll i Sjuhäradsområdet och för sjukhusgruppen. Det passar också väl in i Västra Götalandsregionens strategi för närsjukvård.
  Göran Larsson, ordförande
  Sjukhusledningen har tagit fram en robust ekonomisk åtgärdsplan för 2016. Det kommer att innebära prioriteringar men styrelsen är trygg med att det är rätt områden att fokusera på.
  Göran Larsson, sjukhusstyrelsens ordförande
  Jag är rätt jordnära och jobbar gärna i det tysta. Har inget behov av att synas, men jag tycker att det är roligt att leda, påverka och se resultat.
  Eva Johansson
  Senaste året har antalet flyktingar ökat stadigt och detta har även vi märkt av. Långa köer till utredningar på Migrationsverket har ökat frustrationsnivån och långvarig stress påverkar hälsan negativt.
  Katrin Sepp, vårdenhetschef BUP asylmottagning
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp