Anders Poutiainen ny HR-chef på SÄS

Anders Poutiainen är SÄS nya HR-chef. Han tillträdde den 1 augusti och kommer närmast från en motsvarande tjänst inom Försvarsmakten.

Anders Poutiainen är i grunden officer och har arbetat inom Försvarsmakten under drygt 30 år. Sedan 2007 har han verkat i HR-funktion och sedan 2009 som HR-chef vid Skaraborgs regemente i Skövde.

– För mig är det centralt att tidigt sätta mig in i och förstå sjukhusets alla verksamheter, säger Anders Poutiainen. Med den kunskapen som grund, tillsammans med min erfarenhet av såväl ledarskap som chefskap, hoppas jag kunna bidra till att utveckla både personal och verksamhet på SÄS.

– Anders är en erfaren HR-chef som jag är glad att vi har lyckats knyta till SÄS, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Schaffrath. Inte minst ser jag att vi kan få stor nytta av Anders kunskaper när det gäller att utveckla HR-arbetet ur ett strategiskt perspektiv.

Kort fakta om Anders
Bor: I villa i Falköping
Ålder: 50 år
Familj: Frun Monica och vår karelska björnhund, Atlas. Har två barn som studerar på andra orter i Sverige.
Intressen: Jakt, idrott, rå om hus och trädgård.

Kontakt
Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Media

Media