Fler får vård på SÄS men färre läggs in

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) har haft en hög beläggningsgrad under sommaren, men tack vare ett mycket gott samarbete mellan olika verksamheter och stort ansvarstagande från personalen har patientsäkerheten kunnat hållas under kontroll. En viktig faktor i detta är att personal i hög grad vårdar patienter med medicinska tillstånd som de har kompetens för. Det framgår av SÄS månadsrapport som fastställs av sjukhusstyrelsen under fredagen.

Korta fakta från månadsrapporten

  • Antalet individer som fått vård på SÄS har ökat med 0,6 procent.
  • Utvecklingen mot mer öppenvård fortsätter och SÄS har allt färre inläggningar och inläggningsdygn. Besök som inte genererar ersättning till SÄS ökar.
  • Måluppfyllelsen för vårdgarantin till första besök är 78 procent, vilket är 9 procentenheter högre än föregående år. Förbättringar har skett i flera verksamheter, framför allt hud och ögon. För behandling är måluppfyllelsen 68 procent.
  • Det ekonomiska resultatet ackumulerat är -74 miljoner kronor, vilket är 87 miljoner kronor sämre än budget. Budgetavvikelsen består främst av kostnader för personal och köpt vård. Sjukhusets bedömning är att de åtgärder som är igångsatta under året ger effekt, men det tar lång tid att åstadkomma en ekonomi i balans.

På styrelsens agenda finns också en genomgång av utvecklingsarbetet kring Närvårdscentrum Skene, där Marks kommun, Närhälsan och SÄS i början av augusti skrev under en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete för en nära vård med patientens behov i fokus.

­– Jag vill uttrycka min uppskattning för de goda insatserna från alla medarbetare som jobbat under sommaren. Jag är också glad över att arbetet med omställningen av hälso- och sjukvården nu har lett till konkreta resultat i form av den gemensamma avsiktförklaringen för utvecklingen av Markmodellen och Närvårdscentrum i Skene, säger styrelsens ordförande Göran Larsson.

Kontakt för journalister

SÄS pressjour

Länk till månadsrapporten

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera