Karin Hederstierna ny verksamhetschef på medicinkliniken from 1 januari 2018

Karin Hederstierna blir ny verksamhetschef på medicinkliniken från och med den 1 januari. Hon ersätter Dick Stockelberg, som vid 67 års ålder trappar ner från rollen som verksamhetschef men som fortsätter på kliniken som överläkare på MAVA. Karin har arbetat på medicinkliniken sedan 2005. Hon började på SÄS som AT-läkare och arbetar idag som kardiolog och läkarchef för klinikens ST- och underläkare.

– Med Karin kommer medicinkliniken få en chef med bra idéer inför framtiden och som är insatt både i pågående och kommande förbättringsarbete. Hon har ett stort stöd i klinikens ledningsgrupp vilket ger bra förutsättningar. Jag önskar Karin stort lycka till och hälsar henne hjärtligt välkommen både till rollen som verksamhetschef och till sjukhusledningen, säger Anki Snygg, tillförordnad biträdande sjukhusdirektör.

Det finns många utmaningar på kliniken och Karin känner sig inspirerad inför 2018.

- Jag känner mig inspirerad och taggad inför det kommande året, säger Karin Hederstierna. Vi har många utmaningar framför oss som jag vet att vi tillsammans kan lösa. Det finns ett fantastiskt engagemang på kliniken och sjukhuset som jag vill ta vara på och utveckla.  

Kommunikation inåt och utåt är en av de viktigaste delarna att arbeta med.

- Jag vill öka samarbetet både internt på kliniken och sjukhuset, men också ut mot kommunen och andra aktörer så som primärvård och patientföreningar exempelvis. Vi måste jobba mycket mer med patienten i fokus, fråga vad patienten vill själv och hur vi vill att vården ska vara samt driva utvecklingen dit. Mycket av den vård vi ger idag håller hög kvalitet men jag vill att vi tydligare ställer oss frågan hur vi kan ge vård på patienternas villkor. Mitt mål är att både erbjuda en högkvalitativ vård och samtidigt vara en arbetsplats dit man söker sig på grund av god arbetsmiljö, stor möjlighet till kompetensutveckling och inte minst för att det är roligt att arbeta med de här patientgrupperna.

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Taggar:

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar