Karin Looström Muth blir ny chefläkare på SÄS

Idag tillträder SÄS nya chefläkare, Karin Looström Muth. Hon kommer att ansvara för utvecklingen av den medicinska kvaliteten, hålla samman och utveckla sjukhusets arbete inom läkemedelsområdet samt stötta i utvecklingen av de förvaltningsgemensamma processerna för olika vanliga diagnoser.

Karin är specialistläkare i intermedicin och diabetologi samt endokrinologi. Hon studerade till läkare i Göteborg och gjorde AT och ST på Kungälvs sjukhus. Hon har alltid haft ett stort intresse för kvalitets- och utvecklingsfrågor och de senaste fyra åren har hon arbetat som utvecklingschef på Alingsås lasarett.

- Det känns jätteroligt och spännande att börja på SÄS. Jag har sett och imponerats av SÄS kvalitetsarbete på distans så det ska bli jättespännande att få bli en del av detta, lära och bidra från mitt håll.

Som ledare är hon är tydlig, strukturerad, resultatinriktad men ändå pragmatisk. Hon har mycket energi och entusiasm.  Långsiktighet och uthållighet är viktigt både för att bygga förtroende i organisationen men också för kvalitets- och förbättringsprocesser som ofta tar lång tid från start till mål.

- Jag vill jobba långsiktigt och vara uthållig i arbetet. Det är viktigt att inte ge upp på vägen utan att också ta saker och ting i mål, inte bara starta upp. Jag vill också hålla fokus på de långsiktiga mål som vi vill nå i arbetet med kvalitet och patientsäkerhet.  Att ha en helhetssyn, inte missa något perspektiv och att involvera alla berörda i arbetet, även patienter, i att förbättra och utveckla ser jag som viktigt. Mål och mätetal är viktigt för att kunna följa att man uppnår den nyttan som är tänkt med de insatser som görs.

Kort om Karin
Bor: I Sävedalen i Partille kommun.
Ålder: Jag fyller 44 år i år.
Familj: Gift, två barn 11 och 13 år.
Intressen: Jag gillar natur, friluftsliv och är ledare i Långedrags sjöscoutkår. Gillar också böcker, film och rör gärna på mig.
Okänd sida: Jag är bra både på att köra båt och flakmoppe.

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Media

Media