Katarina Zamac ny verksamhetschef för akutkliniken

Nu är det klart med ny verksamhetschef för akutkliniken. Den 1 januari tillträdde Katarina Zamac tjänsten.

Katarina Zamac har arbetat på SÄS sedan 2006. De senaste åren har hon varit läkarchef på akutkliniken och sedan oktober tillförordnad verksamhetschef.

– Katarina har stor erfarenhet från både akut- och ambulanssjukvården på SÄS och har gjort ett mycket bra arbete som tillförordnad chef. Jag önskar henne lycka till med det nya uppdraget och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Schaffrath.

– Det känns väldigt roligt och spännande att få vara akutklinikens nya verksamhetschef, säger Katarina Zamac. Som person och ledare vill jag bidra med arbetsglädje och tydlighet. Det är när vi hjälps åt och strävar åt samma håll som vi uppnår bäst resultat.

Katarina Zamac ser fram emot att fortsätta utveckla akutkliniken. Inom ambulanssjukvården nämner hon bland annat en utökad satsning på single responder, en mobil enhet vars syfte är att korta tiden till att akut sjuka får en första vårdinsats. På akuten fortsätter arbetet med att korta tiden till att patienten får träffa läkare och den totala vistelsetiden på mottagningen.

– Att ha patienten i fokus under hela vårdkedjan och att arbeta tillsammans med övriga kliniker och andra vårdgivare ser jag som en viktig framgångsfaktor för att lyckas, säger hon.

Katarina Zamac privat
Bor? I Öjersjö
Familj? Man och två söner som är 13 och 14 år
Intressen? Resa, åka snowboard, läsa böcker och umgås med vänner
Okänd sida? Den förblir okänd

Katarina Zamac nås via pressjouren.

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Media

Media