Klart med vårdöverenskommelse för 2018 – SÄS uppdrag ökar något

Vid dagens sammanträde i sjukhusstyrelsen godkändes vårdöverenskommelsen som definierar SÄS uppdrag för nästa år. Några viktiga utgångspunkter är att produktionen och produktiviteten ska öka, öppenvården får en större roll liksom mobila vårdformer.

Vårdöverenskommelsen mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden (beställare) och styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus (utförare) reglerar vilket utbud av akut och planerad vård sjukhuset ska erbjuda och hur stor vårdproduktionen ska vara. Några större förändringar mot tidigare år är det inte, däremot är uppdraget tydligare definierat.

Inriktningen i vårdöverenskommelsen går också i linje med den pågående omställningen av vården i Västra Götalandsregionen i stort, med bland annat vård närmare patienterna. Några exempel är fler mobila team och annan vård i hemmet, men också digitala tjänster som underlättar för patienterna på olika sätt.

– Det är positivt att vi på SÄS får en vårdöverenskommelse som ger goda förutsättningar för fortsatt omställning av vården till mer nära vård för patienterna, säger sjukhusstyrelsens ordförande Göran Larsson. Som ordförande är jag mycket nöjd med vårdöverenskommelsen 2018. Den antas med mycket gott förtroende mellan oss och ansvarig nämnd och det bådar gott inför framtiden.

Utöver vårdöverenskommelsen godkände sjukhusstyrelsen också månadsrapporten för september och fick en lägesrapport över hur utvecklingen av SÄS Skene går enligt de beslut som styrelsen tog förra året. Månadsrapporten visar på högre beläggning än önskvärt främst inom den somatiska vården, vilket beror på att antalet vårdplatser varit färre än planerat.

Remissflödet in till sjukhuset fortsätter öka men trots det har tillgängligheten för ett första besök förbättrats jämfört med månaden före. Det ekonomiska resultatet per september är minus 62 miljoner kronor.

– Vårdöverenskommelsen är en bra grund och den hjälper oss att driva på i nödvändig riktning för att vi ska klara utmaningarna kring beläggning, tillgänglighet och ekonomi. I sjukhusledningen arbetar vi mycket aktivt med dessa frågor, inte minst med fokus på budgeten för 2018, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Schaffrath.

Kontaktpersoner
Göran Larsson, sjukhusstyrelsens ordförande, tfn 0730-204260
Ann-Marie Schaffrath, sjukhusdirektör, nås via pressjouren

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.