Markus Håkansson blir ny chef för bild- och laboratoriemedicin

Klinik för bild- och laboratoriemedicin får ny verksamhetschef från 1 juni. Markus Håkansson, nuvarande läkarchef för bild- och funktionsmedicin inom kliniken, får tjänsten efter Eva Johansson. Hon blir iställlet huvudprojektledare för FLM, framtida laboratoriemedicin.

– Det ska bli roligt och spännande att få vara med att leda genom de stora förändringar som sker inom kliniken, säger Markus Håkansson. Jag ser fram emot att hitta robusta processer och överenskommelser med våra remittenter så att vi kan få stabila och förutsägbara flöden.

– Jag hoppas också att mina erfarenheter inom klinikens olika arbetsfält och mitt regionala engagemang under flera år ska kunna bidra till att vi tillsammans kan hitta bra lösningar för att nå våra mål.

Klinik för bild- och laboratoriemedicin omfattar flera olika laboratorier, röntgenavdelning och andra undersökningsenheter som bidrar till att ställa rätt diagnos.

Bred erfarenhet inom SÄS och i regionala uppdrag

Markus Håkansson är i grunden legitimerad sjukhusfysiker och började på SÄS 2004 som sjukhusfysiker inom röntgenfysik och strålskyddsfysiker för SÄS och Alingsås lasarett. Han har därefter haft uppdrag som avdelningschef, utvecklingscontroller/verksamhetsutvecklare, läkarchef och enhetschef. Utöver de olika rollerna på SÄS har han varit engagerad i flera regionala projekt och grupper inom sitt verksamhetsområde men också upphandling och undervisning.

– Markus kommer att bli en tillgång i sjukhusledningen genom sin erfarenhet, sin djupt förankrade värdegrund och sitt engagemang, säger Suzanne Guregård som fram till nyligen var biträdande sjukhusdirektör och som rekryterat Markus Håkansson. Han är en innovatör som söker och oftast hittar lösningar på komplexa problem, har lång erfarenhet och är engagerad och eftersökt i regionalt arbete inom bild - och funktionsmedicin.

Kort om Markus

  • Född 1965
  • Bor Ulricehamn med fru och två döttrar, 12 och 14 år
  • Fritid? Genom barnen ett stort engagemang inom träning- och tävlingsverksamhet för Ulricehamns konståkningsklubb. Resten av tiden går åt till familjen.

Mer om FLM, verksamhetsprojekt för framtidens laboratoriemedin

Kontakt
Markus Håkansson nås via pressjouren.

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera

Media

Media