Patientnytta och nytänkande i fokus när pristagarna utsågs vid årets forsknings- och kvalitetsdagar

Snabbare diagnos av svår sepsis, minskad risk för blödning när tonsiller (halsmandlar) tas bort och färre urinvägsinfektioner som uppkommer under vårdtiden – det var några av de områden som fick ett extra erkännande vid årets forsknings- och kvalitetsdagar.

Vid avslutningen på fredagseftermiddagen utsågs ett antal pristagare i olika kategorier, men även övriga nominerade och hedersomnämnanden uppmärksammades. Sjukhusdirektör Ann-Marie Schaffrath och sjukhusstyrelsens ordförande Göran Larsson delade ut alla utmärkelser, och konstaterade av juryn haft ett svårt jobb att välja bland alla goda bidrag!

Årets pristagare 2017 vid SÄS forsknings- och kvalitetsdagar
Ämnena presenteras närmare i pdf:er och/eller webbsändningar.

Kvalitetspriset
Infektionsscreening och sepsislarm på akutkliniken
Michael Stofkoper, klinik för hud/STD, infektion, vårdhygien och ögon 

Juryns motivering: För ett nyskapande och gränsöverskridande arbete som har gett mycket goda resultat i form av ett snabbt omhändertagande av patienten, kortare medelvårdtider, ett minskat antal vårddygn och som med god sannolikhet bidrar till att vi räddar liv.
 

Forskningspriset
Kvalitetsregister kan förbättra vården! Minskad blödning efter tonsillektomi
Erik Odhagen, kirurg- och öronklinik

Juryns motivering: För användning av kvalitetsregister i ett strukturerat forskningsarbete som lett till en tydlig minskning av blödningar efter tonsillektomi och som förändrat klinisk praxis.

Webbsändning av Erik Odhagens föreläsning


Patientsäkerhetspriset
Kirurgavdelning 4 och urologmottagningens VUVI-team (VUVI=vårdrelaterade urinvägsinfektioner), kirurg- och öronklinik

Juryns motivering: För ett systematiskt och målmedvetet arbete som har bidragit till en tydlig minskning av antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner på sjukhuset.

Webbsändning där de tre nominerade presenterar sina förbättringsarbeten
 

Bästa poster
Ett prioriterat arbete - i receptionen på ortopedteknik
Agneta Svensson, neuro- och rehabiliteringsklinik

Juryns motivering: För en poster som är tydlig både när det gäller budskap och utseende och som gör det enkelt att ta till sig ett innehåll som har stor relevans för många olika verksamheter inom sjukhuset.
 

Bästa framförande
Hiv-positiva kvinnors sexualitet och barnafödande
Ewa Carlsson Lalloo,  klinik för hud/STD, infektion, vårdhygien och ögon 

Juryns motivering: För ett engagerande och personligt anförande med stor närvaro och bra interaktion med publiken.

Webbsändning av Ewa Carlsson Lalloos föreläsning

 

Fakta om SÄS forsknings- och kvalitetsdagar

 

Vinnarna nås via pressjouren.

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.