SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

En patient som varit inlagd på sjukhuset 2017 med buksmärtor genomför en datortomografi som visar suspekt kolit i tjocktarmen. Det planeras för en fortsatt utredning av patientens besvär, där det initialt tas blodprover. Vid förhöjt värde vid provsvar planeras det för undersökning av tjocktarmen.

Provsvar kommer in till den berörda kliniken. Värdena är förhöjda men remittering till tjocktarmsundersökning uteblir.

Patienten söker förnyad vård på grund av buksmärtor 2019, där det visar sig att patienten har tjocktarmscancer med spridning till andra delar i kroppen.

Utredningen med tillhörande Lex Maria-anmälan syftar till att granska om rutiner följts vid nyupptäckt inflammatorisk tarmsjukdom, liksom den administrativa handläggningen i samband med inkomna provsvar och remissupprättande.

Varför anmälan enligt Lex Maria?

Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till IVO om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada. Det är chefläkaren som anmäler händelsen till IVO enligt patientsäkerhetslagen och Lex Maria-förordningen. Sjukhuset gör alltid en grundlig utredning av händelsen för att upptäcka brister i vården och kunna göra viktiga förbättringar. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten och ge möjlighet att sprida erfarenheter nationellt och därmed minska risken för upprepningar.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera