SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Patienten sökte till akutmottagningen med anledning av att högerbenet inte varit funktionsdugligt. Patienten genomförde röntgen utan anmärkning och lades in för observation på en vårdavdelning. Ytterligare röntgenundersökning var rekommenderad men uteblev. Efter hemgång ordinerades gångträning som inte gick att genomföra.

När benet röntgades ett år senare visade röntgen att lårbenshalsen var krossad. Konsekvenserna för patienten har varit ett års lidande med smärtor och funktionsnedsättning.

Utredningen syftar till att granska den medicinska handläggningen och om sedvanliga rutiner följts.

Varför anmälan enligt Lex Maria?

Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till IVO om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada. Det är chefläkaren som anmäler händelsen till IVO enligt patientsäkerhetslagen och Lex Maria-förordningen. Sjukhuset gör alltid en grundlig utredning av händelsen för att upptäcka brister i vården och kunna göra viktiga förbättringar. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten och ge möjlighet att sprida erfarenheter nationellt och därmed minska risken för upprepning.

 

För mer information, kontakta:

Sara Degerman Carlsson, chefläkare. Nås via pressjouren på tel. 033-616 24 44.

Katherina Hansson, strateg patientsäkerhet. Nås via pressjouren på tel. 033-616 24 44.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera