SÄS anmäler tre patientärenden till IVO enligt Lex Maria

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in tre anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

 • Patient inneliggande för operation återfinns, utan tidigare varningssignaler, livlös med hjärtstopp. Hjärt- och lungräddning (HLR) påbörjas inte enligt rutin och man lyckas inte rädda livet på patienten.

  Sjukhusets internutredning ska genomlysa hur HLR, larmrutiner och omhändertagande i den akuta situationen har varit enligt sedvanliga rutiner och tillräckliga i samband med händelsen.
   
 • Patient gravid i vecka 10 söker akut vård på sjukhuset för värk i magen och svårigheter att kissa. Patienten ordineras läkemedelsbehandling vilken inte är lämplig för gravida mot urinstämma för att underlätta blåstömning. I efterförloppet av behandlingen får patienten missfall.

  Sjukhusets utredning ska granska om rutiner och ordinationer har följts gällande läkemedelsbehandling i samband med graviditet.
   
 • Patienten inkommer till sjukhuset med ambulans med tilltagande svårigheter att andas, hosta och smärtor i magen efter att ha haft influensa i två veckor. Efter undersökning återgår patienten till hemmet med smärtlindring och febernedsättande. Patienten söker åter hjälp efter ett dygn med ytterligare försämrad andning. Patient läggs in på IVA vid hemsjukhuset och överförs därefter till Karolinska sjukhuset för fortsatt vård och behandling av lunginflammation och septisk chock.

  Sjukhuset kommer att utreda det akuta omhändertagandet och behandlingen av patienten samt följsamhet till rutiner/riktlinjer inom förvaltningen.

Varför anmälan enligt Lex Maria?
Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till IVO om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vård-skada. Det är chefläkaren som anmäler händelsen till IVO enligt patientsäkerhetslagen och Lex Mariaförordningen. Sjukhuset gör alltid en grundlig utredning av händelsen för att upptäcka brister i vården och kunna göra viktiga förbättringar. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten och ger möjlighet att sprida erfarenheter nationellt och därmed minska risken för upprepning.

För ytterligare information, kontakta:
Chefläkare Sara Degerman-Carlsson via pressjouren.

 

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vi bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Prenumerera