Välkommen till SÄS forsknings- och kvalitetsdagar 23-27 oktober

Årets händelse på SÄS där ny forskning, nya behandlingsmetoder och arbetssätt som är utvecklade av medarbetarna på sjukhuset presenteras.

Välkomna att bevista SÄS forsknings- och kvalitetsdagar 23-27 oktober

På forsknings- och kvalitetsdagarna utses vinnare av forskningspris, kvalitetspris, patientsäkerhetspris, bästa presentation och bästa poster. De som deltar under dagarna kan ta del av ny forskning, nya behandlingsmetoder och arbetssätt som är utvecklade av medarbetarna på sjukhuset. Föreläsningar, posterutställning, studiebesök och prova på-aktiviteter där man utforska och se hur saker och ting går till i vården, anordnas.

Allas föreläsning en satsning för alla medarbetare

Medarbetarna kan i år ta del av ett nytt programinslag, med hälsofrämjande tema, i form av ”Allas föreläsning”. Jonas Colting, omtalad hälso- och livsstilsföreläsare och numera kändis, från tv-programmet ”Riktiga karlar”, är på plats för att peppa alla medarbetare och medföljande gäst.

-        Det är jättespännande att ta Jonas Colting till hjälp för att inspirera medarbetarna inom temat levnadsvanor, säger Peter Häyhänen, utvecklingschef. Eventet ligger helt i linje med sjukhusets arbete kring förebyggande arbete kring levnadsvanor som både berör medarbetare, patienter och invånarna. Därför tycker vi att de som jobbar på SÄS i första hand får ta del av en bra och utmanande föreläsning. Jag tror att vi är flera som kan stärka vår hälsa, i stor eller i smått.

Aktiviteterna i samband med föreläsningen startar kl. 17.15 och hålls i lobbyn till restaurang Gastronomen i Borås. Föreläsningen hålls kl. 18.00 i Elin Odencrantssalen.

Årets postgraduate med prostatacancer i fokus

Postgraduate är i vanliga fall en träffpunkt för läkare på SÄS och i år hålls oktober månads fortbildning under forsknings- och kvalitetsdagarna. Den 26 oktober kl. 15.40-18.10. Temat för dagen är prostatacancer när Hans Lilja och Rebecka Arnsrud Godtman gästar SÄS.

-        Vi är väldigt glada att Hans Lilja, som kommer långväga ifrån, har tackat ja till vår inbjudan att föreläsa i Borås, menar Lars Rex chefläkare. Han är ett stort namn inom forskningen kring prostataspecifikt antigen. Med Rebecka Arnsrud Godtmans djupa kunskap i samma ämne är jag övertygad om att denna eftermiddag kommer att bli mycket uppskattad.

Kl. 17.10 Validating strategies to specifically detect prostate cancers at early stage with propensity to metastasize. Hans Lilja, professor på Memorial Sloan Kettering Cancer Center i USA 

Hans Lilja är känd för sin forskning kring PSA. Han är en av många som bidragit till att prostatacancer kan upptäckas i ett mycket tidigt skede. Ett enkelt blodprov används. När markören, den idag mest betydelsefulla kemiska markören för cancer, identifieras i blodet vet man vilka personer som behöver en vidare utredning och vilka som behöver få behandling. Att följa PSA ger en mycket bra indikation hur bra behandlingen fungerar och om ytterligare behandling behöver ges. På så sätt undviks metastaser och överlevnaden ökar markant hos de som fått prostatacancer.

Kl 16.50 Framtidens screening för prostatacancer

Rebecka Arnsrud Godtman är ST-läkare, PhD, urologkliniken och har 50 % forskartjänst på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är också inbjuden till postgraduate. Hon har disputerat med avhandlingen "Prostate Cancer Screening - Aspects of Overdiagnosis". Hennes nuvarande forskning fokuserar på screening och tidig diagnostik av prostatacancer.

Gemensamt för de båda gästerna är att de tidigt i sin karriär gjorde sin AT-tjänstgöring på SÄS.

Programmet för forsknings- och kvalitetsdagarna

Under dagarna anordnas posterutställning, föreläsningar, studiebesök och prova på-aktiviteter. Teman som digitalisering, innovations- och implementeringsarbete och mycket mer finns med i programmet.

Aktiviteterna anordnas i Elin Odencrantssalen, Erik Bartholdsson sal A och B vid restaurangen Gastronomen i Borås. Studiebesöken och vissa prova på-aktiviteter genomförs i verksamheterna.

Missa inte prisutdelningen då alla vinnare utses

Fredagen den 27 oktober kl. 14. 00 i Elin Odencrantsalen.

Läs gärna det slutliga programmet som finns på webben.

Pressjour tfn 033-616 24 44
E-post info.sas@vgregion.se
www.vgregion.se/sas
http://news.cision.com/se/sodra-alvsborgs-sjukhus  

Om oss

Södra Älvsborgs sjukhus är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset bedriver länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård. SÄS har en bred verksamhet av hög medicinsk kvalitet, forskning och flera utbildningsvårdadelningar, UVA. Sjukhuset har drygt 4000 anställda varav de flesta arbetar vid SÄS Borås. En del av vården bedrivs vid SÄS Skene i Marks kommun. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.