Förlagsinsatser kan ge nio procents utdelning

Report this content

Förlagsinsatser kan ge nio procents utdelning Nu erbjuds medlemmar, anställda och deras närmaste familjemedlemmar möjlighet att teckna förlagsinsatser i Södra. Utdelningen på de pengar som satsas blir minst fem procent, men går det bra för företaget betalas dessutom bonus och utdelningen kan bli upp till nio procent. Förlagsinsatser är något av ett mellanting mellan lån och eget kapital. De som tecknar förlagsinsatser lånar ut pengar till Södra, men ur företagets synvinkel klassas pengarna som eget kapital. När medlemmar och anställda hösten 1999 erbjöds teckna förlagsinsatser blev gensvaret stort och totalt tecknades då för 252 miljoner kronor. Nu ha Södras styrelse beslutat utge nya förlagsinsatser. Avsikten är att erbjuda en fördelaktig placering och stärka medlemmarnas ägarroll och förlagsinsatsen som finansiellt instrument, samtidigt som Södra tillförs kapital som gynnar företagets långsiktiga utveckling. Erbjudandet riktas till medlemmar, anställda och deras närmaste familjemedlemmar. Den som tecknar förlagsinsats får en årlig utdelning på minst fem procent på sina pengar. Om avkastningen på sysselsatt kapital i Södra överstiger vissa nivåer betalas dessutom bonus. Högst bonus, fyra procent och därmed en total utdelning på nio procent, blir det de år avkastningen på sysselsatt kapital är 13 procent eller högre. Minsta belopp som kan tecknas är 10 000 kronor och förlagsinsatsen är bunden i minst fem år. Förlagsinsatsen ger företräde till utdelning, men ingen rösträtt i föreningen. Redan i dag har Södras medlemmar placerat drygt 2,7 miljarder kronor i olika former av lån och insatser i företaget. I Södra hoppas man att en del av dessa pengar ska flyttas över till förlagsinsatser, som ger bättre utdelning, men också att kapital ska tillföras från andra former av sparande. Teckningen av förlagsinsatser pågår 1 oktober till 15 november. Alla medlemmar och anställda får ett prospekt med utförlig presentation av erbjudandet. Ytterligare information: Magnus Berg, medlemschef, 0470-890 00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00460/wkr0002.pdf

Dokument & länkar