Mörrums Bruk satsar 300 miljoner

Mörrums Bruk satsar 300 miljoner för bättre miljö Två större investeringsobjekt tas nu i drift av Mörrums Bruk. Det gäller en reningsanläggning för vattenutsläpp samt en ångpanna med överskottsbark som bränsle. Båda anläggningarna medför stora miljöfördelar. Investeringarna uppgår till totalt 300 miljoner kronor. Den reningsanläggning som nu byggts vid Mörrums Bruk har planerats vid ett flertal tillfällen tidigare. Olika lösningar har diskuterats. Den som nu valts är ett prov på nytänkande inom skogsindustrin. Reningssystemet kallas för multibio och bygger på en princip där bakterier i flera steg "äter upp" föroreningar innan de lämnar fabriken med avloppsvattnet. Testkörningarna har visat på goda resultat med kraftigt minskade utsläpp av miljöpåverkande ämnen. Utsläppen av COD, kemiskt syreförbrukande ämnen, har minskat med 60 procent. Ångpannan har inrättats genom att bygga om brukets gamla oanvända sodapanna. Den nya anläggningen skall använda överskottsbark från processen som bränsle. Tekniken som valts kallas BFB som står för bubblande fluidiserande bädd. De befintliga elfiltren har byggts om och medför minskad miljöbelastning bl a vad gäller stoftutsläpp. - Vår ambition har varit att nå så långt som möjligt när det gäller miljötänkande och prestanda i samband med de här projekten. Därför präglas de av såväl nytänkande som ambitionen att gå ifrån de konventionella lösningarna till något som vi anser vara bättre. Våra tester och provkörningar visar att vi valt rätt väg, säger Carsten Wieger, platschef på Mörrums Bruk. Massabruket Mörrums Bruk ingår i skogskoncernen Södra och har en kapacitet på 420 000 ton pappersmassa årligen. Bruket har drygt 400 anställda. Det startade 1962 och firar alltså 40-årsjubileum i år. Ytterligare upplysningar: Carsten Wieger, platschef Mörrums Bruk, 0454-55 000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT00550/wkr0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar