Södra Cell säljer sitt innehav i Baltic Pulp

Södra Cell säljer sitt innehav i Baltic Pulp Södra Cell AB har träffat överenskommelse att efter årsskiftet 2002/2003 sälja sin andel i A/S Baltic Pulp till Metsäliitto-koncernen. Den främsta orsaken till försäljningen är den förändrade marknadsbalansen i Europa för långfibrig pappersmassa. Baltic Pulp är ett projektbolag med uppgift är att undersöka möjligheten att bygga ett massabruk i Lettland med en årlig produktion av 600 000 ton långfibrig marknadsmassa. Den totala kostnaden har beräknats till SEK 10 miljarder med driftstart vid årsskiftet 2006/2007. Bolaget ägs till 34 procent av Metsäliitto-koncernen, 33 procent av Södra Cell AB och 33 procent av den lettiska staten. Marknadsförutsättningarna har förändrats bland annat genom tillkomsten av ytterligare produktionskapacitet från 2005. - Tillkomsten av två nya, relativt näraliggande produktionsenheter åren 2005-2007 torde täcka behovet av långfibermassa under perioden 2005- 2010, säger Södra Cells VD Leif Brodén. Skulle våra kunder behöva ytterligare långfibrig massa kan vi enkelt möta behovet med ökad produktion vid något eller några av våra egna bruk. - Behovet av de 300 000 ton massa från Baltic Pulp, som vi haft för avsikt att ta till marknaden i perioden fram till 2010 har således minskat. Samtidigt har Metsäliitto-koncernen uttryckt önskemål om att avsätta en större andel av brukets produktion hos sina egna huvudmän. Mot den bakgrunden har vi funnit det naturligt att sälja vår andel i A/S Baltic Pulp till vår finska partner. Det innebär dessutom en större finansiell frihet för Södra Cell att prioritera andra angelägna projekt. För ytterligare information: Leif Brodén, VD Södra Cell, tfn 0470-890 00 Anders Wahrolén, koncernchef Södra, tfn 0470-890 00 Södra Cell är en av världens ledande leverantörer av pappersmassa. Vid fabrikerna i Mönsterås, Mörrum, Värö, Tofte och Folla tillverkas årligen cirka två miljoner ton massa, som främst säljs till europeiska pappersbruk. Södra Cell ingår i Södra som ägs av 34 000 sydsvenska skogsbrukare. Koncernen omsätter cirka 12 miljarder kr och har 3 600 anställda. I Metsäliittokoncernen, ingår bl a M-real, Finnforest Oyj och Thomesto Oy som i somras slogs samman med Metsäliitto International. Botnia är en av Europas största tillverkare av kemisk massa och ägs till 47 % av M- real, 47 % av UPM-Kymmene och 6 % Metsäliitto. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00830/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00830/wkr0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar