SÖDRA köper norska massabruk

SÖDRA köper norska massabruk Skogskoncernen SÖDRA har kommit överens med Norske Skog om att överta de norska massabruken Tofte och Folla. Köpesumman är 1,4 miljarder kr. Diskussioner har pågått mellan Norske Skog och SÖDRA under våren och affären har nu godkänts av Norske Skogs styrelse, vilket innebär att SÖDRA övertar Tofte den 1 juli. Det slutliga avtalet om Folla kommer att vara klart i mitten av maj. Köpesumman uppgår till 1,4 miljarder kr. - Affären stärker SÖDRAs intjäningsförmåga vilket självfallet är positivt för oss som ägare, särskilt som det sker i kombination med våra skogliga intressen. Det säger SÖDRAs styrelseordförande Lars-Eric Åström. - I den virkesmarknad som nu omfattar Östersjön och hela Skandinavien ligger det i vårt intresse att söka utveckla ett starkare inflytande på fibersituationen i närområdet. Det ökar vår betalningsförmåga för virke från SÖDRAs medlemmar. Köpet av Tofte och Folla medför också samordningsvinster och sammantaget innebär affären att vår ägarroll i SÖDRA stärks. - Förvärvet av Tofte och Folla stärker SÖDRA i arbetet med de framtidsfrågor som företagets massabolag står inför. De nya enheterna kommer att hjälpa oss öka produktiviteten och mervärdet för kunderna. Närmaste uppgift blir nu att träffa ledningsgrupper och de anställdas representanter för att gemensamt föra frågan om övertagandet vidare till de norska myndigheterna, säger Leif Brodén, vd för SÖDRAs massaproducerande dotterbolag Södra Cell. Genom köpet blir SÖDRA världens största leverantör av avsalumassa med en produktionskapacitet på närmare 2 miljoner ton om året. Tofte ligger sydväst om Oslo vid Oslofjorden och har en kapacitet på 380 000 ton blekt sulfatmassa per år. Folla ligger norr om Trondheim och tillverkar ca 100 000 ton CTMP-massa årligen. CTMP en halvt mekanisk, halvt kemisk pappersmassa. SÖDRAs massabruk i Mönsterås, Mörrum och Värö har tillsammans en årskapacitet på ca 1,5 miljoner ton barr- och lövvedsmassa. SÖDRA är en kooperativ skogsägarförening, ägd av drygt 33 000 enskilda skogsägare i Götaland. Koncernen omsätter ca 8 miljarder kr och har 2 500 anställda. Ytterligare upplysningar: Lars-Eric Åström, 070 - 666 41 60 Leif Brodén, 070 - 558 94 26 Texten finns också på SÖDRAs hemsida www.sodra.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00750/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar