Södra tar över tofte och folla

SÖDRA tar över Tofte och Folla Den 1 juli övertar SÖDRA de norska massabruken Tofte och Folla från Norske Skog. Det officiella övertagandet har föregåtts av ett omfattande arbete för att sammanfoga de svenska och norska verksamheterna. Händelsen markeras genom ceremonier i Tofte och i Folla kring månadsskiftet juni- juli. Processen med att samordna de olika organisationerna har pågått hela våren. Den har bland annat bestått av ett intensivt utbytesprogram. Medarbetare i olika befattningar har träffat sina motsvarigheter för att lära känna varandra, förstå arbetsmetoder och allmänt utbyta erfarenheter. - Vår ambition har varit att ta tillvara det bästa ur de olika företagskulturerna. Tack vare de omfattande personalkontakterna tror jag att vi har lyckats undvika de värsta fällorna, kommenterar Leif Brodén, vd i SÖDRAs massaproducerande dotterbolag Södra Cell. - Många medarbetare, på båda sidor om gränsen, har gjort stora insatser för att få den här integrationsprocessen att fungera. Jag vill påstå att alla är uppfyllda av samma ambition, att detta ska bli den bästa fusionen hittills i skogsbranschen. Att sammanfoga verksamheterna påverkar processer, system och organisation. Arbetet har skett i hög takt med målet att till stor del vara slutfört den 1 juli när SÖDRA tar över fabrikerna i Tofte och Folla. Själva övertagandet markeras med enklare ceremonier på plats, i Tofte den 30 juni och i Folla den 3 juli. Vid båda tillfällena genomförs en flaggceremoni där Norske Skog-fanan tas ner och SÖDRAs grönvita flagga hissas. Det kommer även att ordnas med aktiviteter för de anställda vid de båda fabrikerna. Dessutom ska SÖDRA visar upp sig på Toftedagen den 1 juli, en traditionell festdag i hela samhället som brukar locka mycket folk, både fastboende och turister. I Follafoss, som samhället heter där Folla ligger, planeras en kväll för allmänheten senare i sommar. Genom köpet av de norska fabrikerna blir SÖDRA världens största leverantör av pappersmassa, med en kapacitet på närmare 2 miljoner ton om året. Tofte, som har ca 365 anställda, ligger sydväst om Oslo vid Oslofjorden och har en kapacitet på 380 000 ton blekt sulfatmassa per år. Folla ligger norr om Trondheim och tillverkar ca 100 000 ton CTMP-massa årligen. CTMP är en kemi-termomekanisk pappersmassa. Fabriken har ca 75 anställda. SÖDRAs svenska massabruk i Mörrum, Mönsterås och Värö har tillsammans en årskapacitet på ca 1,5 miljoner ton barr- och lövvedsmassa. Övertagandet av de norska fabrikerna sker samtidigt som massamarknaden är mycket stark. Priserna på pappersmassa har höjts i flera steg, från 1 juli till 710 USD per ton för barrmassan, och SÖDRAs massabruk producerar i högsta takt. SÖDRA är en kooperativ skogsägarförening, ägd av drygt 33 000 enskilda skogsägare i Götaland. Koncernen omsätter i år ca 10 miljarder kr och har närmare 3 000 anställda. Upplysningar: Sven-Eric Petersson, informationsdirektör SÖDRA, 0470-89000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00310/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar