SÖDRA-timmer får miljömärkning i Holland

SÖDRA-timmer får miljömärkning i Holland SÖDRAs region Nord och Kindasågen har godkänts av holländska Keurhout Foundation när det gäller miljömärkning av timmer och trävaror från ett uthålligt skogsbruk. Keurhout Foundation är en holländsk organisation som har etablerat regler, kontrollsystem och ett märkningssystem i syfte att verifiera att trävarorna kommer från ett uthålligt skogsbruk. Keurhout baserar sitt verifikationsarbete på de holländska minimikraven för certifiering av virke och uthålligt skogsbruk. Kraven har utvecklats i det holländska jordbruksministeriet och godkänts av det holländska parlamentet. Keurhout ställer specificerade krav på företagens ledningssystem, på hur skogsbruket bedrivs, på certifierarens kvalifikationer och på hur virket kan spåras från skogen till kunden (s k chain-of-custody). SÖDRAs ansökan för sitt skogsbruk i Region Nord och leveranserna av trävaror från Kindasågen godkändes den 13 september av Keurhout Foundation. Det innebär att SÖDRA nu kan leverera virke enligt Keurhouts certifiering till den holländska marknaden. Ytterligare upplysning: Jan-Åke Lundén, skogsvårdschef, tel 0470 - 890 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00760/bit0002.pdf

Dokument & länkar