SÖDRAs konst- och fototävling

500 nya perspektiv på Mönsterås Bruk Den jurybedömda delen av SÖDRAs konst- och fototävling "Kan ett massabruk vara vackert?" är nu avgjord. Första pris, 50 000 kronor, i kategorin fri bild går till Åke Bergqvist från Alvesta, medan motsvarande pris i kategorin foto går till Staffan Jönsson från Skara. Det blev till slut 100 bildskapare som lämnade in sammanlagt 550 enskilda bidrag till tävlingen. Antalet deltagare i de olika kategorierna, fri bild respektive foto, fördelade sig ungefär lika. - Det har varit en grannlaga uppgift att sätta sig in i de olika bidragens särart och syfte, säger Thomas Hedrén, ordförande i juryn för fri bild. - Många bidrag håller en hög kvalitet och processen att utse en vinnare måste få ta sin tid. Det tog juryn 14 timmars intensivt arbete att utse vinnarbilden och övriga pristagare. - En vinnarbild måste ha en speciell kvalitet: Under tiden som kommer efter tävlingen får den inte slitas ut, vare sig bildmässigt eller innehållsligt. Jag är övertygad om att vinnarbilden har den kvaliteten. När det gällde andra och tredje priset i kategorin fri bild var valen inte lika självklara. - Här fanns det många tävlingsbidrag som vart och ett hade sådana kvaliteter att vi alla tre i juryn gärna såg att vi kunde dela ut fler priser än tre. Antalet bidrag i kategorin fri bild blev 167 stycken. Av förklarliga skäl var alltså antalet bidrag i kategorin foto betydligt flera. - Flera bidrag kännetecknas av briljant teknik, i synnerhet i storformat, säger Lars-Ola Borglid, ordförande i juryn för foto. - Många bilder ligger i gränslandet mellan traditionellt industrifoto och konstfotografi medan andra bär drag av konventionell naturfotografi. Däremot förekommer få bilder som har karaktären av reportagefoto eller som skildrar de anställda i arbete. Fotojuryn valde att premiera en enskild och särpräglad bild samt två olika kollektioner. I båda kategorierna delades också ut hedersomnämnanden, vilket är ytterligare ett uttryck för att en stor del av bidragen håller hög kvalitet och att arbetet att utse tävlingens vinnare var svårt. Efter prisutdelningen kommer en utställning av samtliga inlämnade bidrag att byggas i brukets massamagasin. Personalen kommer att ges tillfälle att se de utställda bidragen och rösta fram sina favoriter. Resultatet av den omröstningen kommer att redovisas i samband med pressvisning och vernissage av den kompletta utställningen den 23 maj. - Brukets anställda har visat stort intresse för tävlingen och jag har fått uppfattningen att flera givande möten har skett när konstnärerna och fotograferna varit på besök hos oss, säger platschefen Ulf Johansson. - Som lekman när det gäller bildskapande litar jag på juryernas omdöme när det gäller att bedöma den professionella kvaliteten. Men de nya perspektiv och dimensioner de olika bidragen tillfört har utan tvekan berikat både vår egen och omgivningens bild av Mönsterås Bruk. För ytterligare information: Ingrid Bressler, informatör, 070 - 627 09 36. Bilaga till pressmeddelandet: Förteckning över samtliga belönade bidrag samt juryutlåtanden. Pristagarna och juryernas motiveringar (För publicering: Samtliga vinnande bilder finns i samband med offentliggörandet tillgängliga på SÖDRAs hemsida: www.sodra.se) Kategori fri bild Första pris, 50 000 kronor, går till Åke Bergqvist, Alvesta. Juryns motivering Ett kraftfullt måleri med stark konstnärlig särprägel. Det av människan skapade ses i ett sammanhang där det stora blir det lilla och samtidigt en del av något mycket större. Vi ges möjlighet att se på en industrianläggning av Mönsterås Bruks storlek i ett annat perspektiv än det vi ställs inför på industriområdet. Målningen har en djärv komposition och en utsökt färgbehandling. (Bidrag nr 427) Andra pris, 30 000 kronor, går till Anna-Lena Sandgren, Stockholm, för bidraget "Massa confusa". Juryns motivering: En allvarsam lek med miljö på ett modernt massabruk. Människors arbetssituation; tider, raster, mönster, fantasi och språk. Konstverket vittnar om en stor inlevelseförmåga för människans villkor som arbetare i en processindustri. Konstverket äger en stor originalitet i både form och funktion. (Bidrag nr 366) Tredje pris, 20 000 kronor, går till Lisa Davis, Svanesund, för bidraget "45 stockar per minut". Juryns motivering: Ett konstverk i fyra delar med ett lekfullt förhållningssätt. Friskt eget uttryck med rötter i en bildcollagetradition, där rytm, färg och komposition gestaltar och levandegör en produktionsprocess. (Bidrag nr 326-329) Juryn för fri bild har också beslutat att dela ut ett hedersomnämnande. Det tillfaller Ulf Grecke och Carina Warme, Kalmar, för deras verk "Färgbruk". Juryns motivering Ett väl genomtänkt konstverk, intressant till form och innehåll, där befintliga material, färger och former tagits till vara på ett seriöst sätt. (Bidrag nr 32-41) Kategori foto Första pris, 50 000 kronor, går till Staffan Jönsson, Skara. Juryns motivering En dokumentär rumsbeskrivning sedd genom ett stämningsladdat ljusspel. Bilden svarar obetingat ja på tävlingens huvudfråga; vi ser västerländsk högteknologi och anar samtidigt en urgammal österländsk bildtradition. Bilden anknyter till ett äldre, klassiskt fotografiskt manér. Bakom segrarbilden finns vidare en bildkollektion av hög kvalitet där den dokumentära styrkan smälts samman med ett starkt kreativt skapande. (Bidrag nr 110) Andra pris, 30 000 kronor, går till Fredrik Henning, Köpingsvik. Juryns motivering En väl sammanhållen, skickligt utförd och idémässigt stringent bildkollektion. Med ett eget uttryck redovisar fotografen de olika faserna i en processindustris verksamhet. Ett begåvat exempel på att helheten kan vara större än summan av delarna. (Bidrag nr 360) Tredje pris, 20 000 kronor, går till Jan Eric Wirén, Björred, och Kerstin Ericsson, Huskvarna. Juryns motivering En futuristiskt färgad beskrivning av en processindustri där tidens uppskruvade tempo frusits till neonglänsande stillhet. En mycket hög, teknisk kvalitet i en väl genomförd dokumentation parad med ett annorlunda bildberättande i gränslandet mellan industrifotografi och ett eget uttryck. (Bidrag nr 1-8) Juryn för foto har även beslutat att dela ut tre hedersomnämnanden. Det första tillfaller Hans Ring, Katrineholm, för bidraget "Efter solnedgången". Juryns motivering En tekniskt briljant skildring i stort format av massabruket nattetid. (Bidrag nr 285) Det andra hedersomnämnandet tillfaller Thomas Jeansson, Kalmar, för bidraget "Panoramat". Juryns motivering En formmässigt och tekniskt kraftfull exteriörbild av anläggningen i panoramaformat. (Bidrag nr 324) Det tredje hedersomnämnandet tillfaller Lisa Sommar-Sandström, Stockholm, för bidraget "Massa 1-10". Juryns motivering En i form och färg väl sammanhållen kollektion. (Bidrag nr 259-268) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00670/bit0002.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar