Styrelsebeslut om färre skogsbruksområden

Styrelsebeslut om färre skogsbruksområden Södras styrelse beslöt på måndagen att minska antalet skogsbruksområden till 30. Antalet skogsbruksområden, som idag uppgår till 51 ska minskas till 30. Färre skogsbruksområden innebär starka och bärkraftiga operativa enheter. Därmed skapas mervärden för kunder och medlemmar samtidigt som de anställda arbetar i en dynamisk och utvecklingskraftig organisation. Samtidigt minskar antalet regioner från fem till fyra. Regionkontoren placeras i Kristianstad, Värö, Jönköping och Mönsterås. Med den nya indelningen av skogsbruksområdena kan den operativa och demokratiska organisationen hållas samman. Operativt införs den nya organisationen från den 1 januari 2002. Beslutet om färre skogsbruksområden bygger på Södra Skogs analys av omvärld och konkurrenssituation. Förslaget till ny indelning av skogsbruksområdena har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för förvaltningsrådet och styrelsen i nära samarbete med Södra Skogs ledning. För ytterligare information kontakta: Kenth Ohlsson, skogsdirektör Södra Skog, telefon 0470 89 000 Rolf Andersson, personalchef Södra Skog, telefon 0470 89 000 Sven-Eric Petersson, informationschef, telefon 0470 89 000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00930/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00930/bit0001.pdf

Om oss

Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare av pappersmassa och en stor aktör när det gäller virkesråvara, trävaror och bioenergi. Södra har fyra affärsområden: Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör. Verksamheten utgår från den växande skogen och från Södras medlemmar, 51 000 skogsägare. Medlemmarnas virke blir råvara för Södras industrier. Koncernen har 4 000 anställda som arbetar med alltifrån skogsskötsel och miljövård till produktion, produktutveckling, ekonomi och försäljning. Södras mål är att skapa värde ur skogen

Dokument & länkar