Södra bidrar med 10 miljoner kronor till forskning och utveckling

Södras forskningsstiftelse beslutade i november att bidra med ytterligare 10 miljoner kronor till projekt som har koppling till skogen. Det är sex olika projekt som beviljats bidrag och ett av projekten handlar om att möta en framtida marknad för träfiberbaserade produkter genom att ta fram nya fibrer från befintlig processmiljö. 

För att kunna möta kraven som ställs på nya cellulosabaserade produkter, till exempel papper och förpackningar, behöver man kunna styra och variera massans nyckelegenskaper. Chalmersprojektet AvanCell- Nya fibrer från befintlig processmiljö, erhåller drygt 8 miljoner kronor och har som mål att göra just detta. 

- Projektet går ut på att ta fram ny kunskap om hur vi kan styra massans egenskaper. Om vi vet hur processmiljön och kemin i fiberns slutsteg, blekningen, kan utnyttjas så kan vi förändra fiberns flexibilitet och interaktionsförmåga. Därmed kan processerna bli mer hållbara och så även slutprodukterna, vilket idag efterfrågas av både massakunder och konsumenter, säger Laila Rogestedt, innovationsdirektör på Södra.

Forskningsbidrag har också delats ut till flera projekt som berör hållbart brukande av skog. Bidrag utgår till forskare på SLU och Skogforsk för att studera skador på plantor, björkens produktion, bättre användning av skördardata samt arbetsmiljö i skogsmaskiner.
 

Beslutade projekt november 2016

Projekt Bidrag Företag Forskare
Transparency and the Swedish Forest Agency:
What should we do now going forward?
A proposal
550 000 kronor Kings College, London Roland Lofstedt
Effekt av planttyp, markberedning och
snytbaggeskydd på skador av svarta
bastborrar på granplantor i Södra Sverige
605 000 kronor Asa Försökspark Kristina Wallertz
Utveckling och test av modell för beräkning av avverkningskostnad baserat på trädstorlek 300 000 kronor Skogsforsk Johan Möller
Mätning av belastningsnivå vid delautomation 375 000 kronor Skogsforsk Martin Englund
Application for funding to continuation of forest
research project: Birch for high-value
timber production
350 000 kronor SLU Jens Peter Skovsgaard
AvanCell- nya fibrer från befintlig processmiljö 8 280 000 kronor Chalmers Hans Theliander


Totalt beviljade Forskningsstiftelsen nya projekt till ett värde av 10 460 000 kronor. Sammanlagt under året har projekt beviljats till ett belopp på 15 591 000 kronor.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Örlander, ordförande i Forskningsstiftelsen
Tel: 0705-909 483

Laila Rogestedt, innovationsdirektör
Tel: 0340- 633460

Södras presstjänst
Tel: 0470- 890 90

 

Fakta
Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning verkar för att främja forskning och utbildning av betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige.

Projekten som tilldelas medel omfattar aktuella och viktiga forsknings- och utvecklingsområden för såväl skogsbruket som skogsindustrin. Sedan starten av stiftelsen 1995 har omkring 150 forskningsprojekt beviljats anslag. Resultaten av forskningsprojekten har varit betydelsefulla såväl ur ett samhälleligt perspektiv som för skogsbranschen. 

Stiftelsen har fyra styrelsemöten per år, då bland annat ansökningar om medel behandlas. Information om reglerna för ansökan om medel från stiftelsen hittar du på Södras hemsida.

 

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media