156.000 medlemmar garanteras bättre service

Softronic levererar informationsportal till HTF: 156.000 medlemmar garanteras bättre service En ny intern informationsportal rullas ut i Sveriges femte största fackförbund HTF. Den webbaserade portalen som Softronic utvecklat, kommer att effektivisera arbetet på förbundets 18 kontor och höja servicen för de nära 160.000 medlemmarna. I en sektor där trenden de senaste åren har varit vikande medlemsantal, visar HTF på det motsatta. Förbundet har aldrig visat negativa siffror vad gäller antalet medlemmar och kunde för det senaste året redovisa en ökning med 2000. Det av Softronic utvecklade verksamhetskritiska medlemssystemet ORION utgör givetvis en viktig del i den nya informationsportalen. Därmed ges förbundets handläggare enkel access till de uppgifter och unika medlemsprofiler som krävs, för att hjälpa och bistå var och en av förbundets 156.000 medlemmar, i olika frågor. - Men vi stoppar inte här, säger Rune Westergren, administrativ chef på HTF. Vi bygger för framtiden och nästa steg kan vara att öppna upp för medlemmarna via ett extranät. Därför ställer vi krav på att allt som utvecklas är flexibelt och förberett för att svara upp till framtida krav. - Det är väldigt roligt att samarbeta med HTF, säger Softronics VD Marianne Arosenius, och de är faktiskt en av våra inspirationskällor. HTF är ett visionärt förbund, fortsätter Arosenius, som vill och vågar ta tillvara de möjligheter som finns i att stödja samtliga verksamhetsprocesser med modern Internetteknik. Visionen - en verklighet Med visionen att alla medarbetarnas verktyg ska vara tillgängliga från den interna informationsportalen har nu HTF och Softronic skapat en miljö där den modernaste tekniken på ett naturligt sätt samspelar med användbarhet och grafisk design. Ytan är lika viktig som insidan av systemet. I dagsläget pågår en utredning om huruvida HTF ska slås samman med SKTF och ST. Givetvis är informationsportalen skalbar och flexibelt utvecklad för eventuella framtida förändringar. För mer information kontakta: VD Softronic AB, Marianne Arosenius, marianne.arosenius@softronic.se Telefon: 08- 51 90 90 00 Affärsområdeschef Softronic AB, Claes Brikell, claes.brikell@softronic.se Telefon: 08-51 90 90 00 eller 0708-813025 Softronic AB Softronic bidrar till affärsutveckling genom att leverera integrerade lösningar inom teknik, management och kommunikation. Strategi kombineras med spjutspetsteknik och verksamhetskunnande för att med ett helhetsperspektiv tillvarata Internets möjligheter. Softronic grundades 1984, vilket innebär att bolaget har lång erfarenhet från att utveckla affärskritiska lösningar. Koncernen har 420 anställda och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås samt i Danmark, Estland, Frankrike, Portugal, Spanien och USA. Bolaget är noterat på Stockholms O- lista. För mer information: www.softronic.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00100/bit0002.pdf

Dokument & länkar