Däckia väljer Softronic som partner

Däckia väljer Softronic som partner Däckia, som ägs till 50 procent av Goodyear, är med sina 55 helägda buti- ker den ledande däckkedjan i Sverige. Softronic är partner för utveckling av webb, intranet, ett nytt transak- tionsorienterat system för däckbutiker och huvudkontor, samt hostingtjäns- ter och utbildning. Det nya samarbetet innebär en stor förändring för Däckia, som tidigare haft en egen IT-avdelning och kontakter med 12 IT-leverantörer. I samband med valet av en enda leverantör, Softronic, kommer de verksamhetskritiska systemen att ses över och Internetanpassas. Samtliga system kommer att outsorcas till Softronics hostingservice. Webb och verksamhetskritiska system - Samarbetet med Softronic började med en strategiutredning för hela vår IT strategi. Softronic har också utvecklat vår webbplats www.dackia.se där våra kunder idag kan beställa varor, säger Niklas Andersson, Administrativ chef på Däckia. - Nu forstätter vi med att utveckla ett nytt finansiellt redskap för vår ekonomiavdelning och ett nytt order, lager, faktureringssystem för våra däckbutiker där vi kommer att knyta ihop hela Däckias verksamhet med part- ners, leverantörer och kunder med våra nya system. Vårt mål på det här om- rådet är att effektivisera processerna samt möjliggöra ännu bättre över- sikt samt uppföljning och analys av våra lagervärden, säger Niklas Anders- son vidare. Intranät Parallellt utvecklar Softronic Däckias intranät i syfte att skapa enhetlig information samt ett förenklat arbetssätt för Däckias anställda. Intranä- tet kommer bland annat att ge snabb tillgång till kreditupplysningar on- line, rapportflöden, prognoser och kvalitets-/miljöhandböcker. Både intra- nätet och webben bygger på av Softronics utvecklade publiceringsverktyget Content Server. Hosting-service Däckia flyttar sin drift och helpdesk till Softronics hosting-service. Detta innebär att Däckia kan agera som medveten och målinriktad beställare och slipper lägga resurser på kompetensutveckling av intern IT-personal. Utbildning I samband med införandet av de nya verksamhetskritiska systemen, ansvarar även Softronic för utbildningen av Däckias personal i bland annat det nya butikssystemet och intranätets funktioner. Däckias redaktörer för webb och intranät kommer att utbildas i portalpubliceringsverktyget Content Server. Softronic AB Softronic bidrar till affärsutveckling genom att leverera integrerade lös- ningar inom teknik, management och kommunikation. Strategi kombineras med spjutspetsteknik och verksamhetskunnande för att med ett helhetsperspektiv tillvarata Internets möjligheter. Softronic grundades 1984, vilket innebär att bolaget har lång erfarenhet från att utveckla affärskritiska lösning- ar. Koncernen har 415 anställda och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås samt i Danmark, Estland, Frankrike, Portugal, Spanien och USA. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs Attract 40. För mer information: www.softronic.se För mer information kontakta: VD Softronic, Anders Eriksson, anders.eriksson@softronic.se Affärsområdeschef Softronic, Michael Green, michael.green@softronic.se Telefon Softronic: 08-51 90 90 00 Administrativ chef Däckia, Niklas Andersson, niklas.andersson@dackia.se Telefon Däckia: 08-473 62 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00850/bit0002.pdf

Dokument & länkar